Szkolenia

Dostępne szkolenia

Analiza rynku nieruchomości z wykorzystaniem metod statystycznych - warsztaty DNIU 9 KWIETNIA 2019 R. W GODZINACH 10.00-15.30 ZAPRASZA DO SALI „KOTŁOWNIA” PK PRZY UL. WARSZAWSKIEJ NA WARSZTATY ZAWODOWE Pt. „ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Z WYKORZYSTANIEM METOD STATYSTYCZNYCH” PROWADZĄCY: Dr hab. AGNIESZKA BITNER-FIAŁKOWSKA, rzeczoznawca majątkowy CEL WARSZTATÓW: Celem warsztatów jest przeprowadzenie analizy rynku z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych. Analiza zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem rzeczywistych danych z rynku nieruchomości. Obliczenia będą wykonywane w programie Excel. Uczestnicy warsztatów, jeśli mają taką możliwość, proszeni są o przyniesienie laptopów. Koszt szkolenia dla członków MSRM bez zaległości w składkach wg statutu – 100 zł. Koszt szkolenia dla członków Stowarzyszeń PFSRM i zalegających ze składkami (za okres ponad 6 miesięcy) - 170 zł. Koszt szkolenia dla osób nie będących rzeczoznawcami – 250 zł + 23% VAT. W przypadku nieobecności, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Prosimy o mailowe o zgłaszanie i wpłaty w terminie do 5 kwietnia 2019 r. Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę czy też osobę wpłacającą na konto MSRM nr 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy podać NIP).

+ czytaj więcej
Szkolenia wykładowo - warsztatowe Prowadzący: mgr Mirosława Czaplińska Termin: 17 i 18 maj 2019 (piątek i sobota) Temat: Wyceny nieruchomości zabudowanych stacją paliw – wykłady i warsztaty
Szczgóły - czytaj  
+ czytaj więcej
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X