Szkolenie on-line 22.04.2022 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie, które realizowane będzie w ramach cyklu pn.„Spotkanie z Akademikiem”, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w terminie marzec-czerwiec 2022 r.

 

Temat: "Efekty sąsiedztwa, a ceny nieruchomości"

 

Termin: 22 kwietnia 2022 r. (piątek)

godz. 11.00 – 13.15 (plus ewentualna przerwa);  

 

Prowadzący: prof. Michał Głuszak

 

profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomii UEK, analityk rynku nieruchomości, członek Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Świat nieruchomości. Jego zainteresowania naukowe obejmują tematykę rynku nieruchomości – komercyjnego oraz mieszkaniowego. Autor kilkudziesięciu raportów oraz analiz rynkowych operatów. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w wiodących czasopismach nieruchomościowych takich jak  Land Use Policy, Journal of Housing and the Built Environment, Journal of European Real Estate Research, Property Management, International Journal of Strategic Property Management, Critical Housing Analysis, Real Estate Management and Valuation.

 

Forma szkolenia: on-line

 

Liczba godzin warsztatowych:   3 (1,5 pkt)

 

Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu wynosi:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 100,00 zł (bez zaległości składkowych)
- dla osób sfederowanych w PFSRM oraz członków posiadających zaległości składkowe – 150,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 250 + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Forma rejestracji na szkolenie:

 

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 19.04.2022 r. (wtorek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę seminarium oraz podać NIP).

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji, braku obecności na szkoleniu osób zgłoszonych.

Brak obecności na szkoleniu on-line uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1.    Koncepcja efektów zewnętrznych

 

2.    Negatywne obiekty w sąsiedztwie

 

3.    Pozytywne efekty w sąsiedztwie

 

4.    Wpływ sąsiedztwa na ceny nieruchomości

 

5.    Case study

 

  

Serdecznie zapraszamy!

 

Formularz zgłoszenia

 

Informacja (prezentacja)

 

Informacja dotyczaca szczegółów szkolenia (pdf)

 

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X