Szkolenie on-line 16.12.2022 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie, które realizowane będzie w ramach drugiej części cyklu pn. „Spotkania z Akademikiem”, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w terminie październik 2022 r. - styczeń 2023 r.

 

Temat: "Ocena rentowności inwestycji 2"

Termin: 16 grudnia 2022 r. (piątek)

godz. 11.00 – 13.15 (plus ewentualna przerwa);  

 

Prowadzący: prof. Bartłomiej Marona

 

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierownik Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego. Członek American Real Estate Society oraz European Real Estate Society. Stypendysta amerykańskiego programu James R. Webb Foundation of the American Real Estate Society (Monterey, USA, 2009).

Uczestnik wielu staży naukowych i dydaktycznych m.in.: The Marshall Bennett Institute of Real Estate Roosevelt University w USA (2014), Uniwersytet Marmara (2007), ISCTE Business Scholl (2008), Riga International School of Economics and Business Administration (2009), Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu (2011), Uniwersytet w Maladze (2014, 2015, 2016, 2017), Uniwersytet Juraja Dobrili w Puli (2018).

 

Forma szkolenia: on-line

 

Liczba godzin warsztatowych:   3 (1,5 pkt)

 

Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu wynosi:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 100,00 zł (bez zaległości składkowych)
- dla osób sfederowanych w PFSRM oraz członków posiadających zaległości składkowe – 150,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 250,00 + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Forma rejestracji na szkolenie:

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 12.12.2022 r. (poniedziałek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę seminarium oraz podać NIP).

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji, braku obecności na szkoleniu osób zgłoszonych.

 

Brak obecności na szkoleniu on-line uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

 

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

 

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1.   Ryzyko inwestycji

2.   Metody oceny inwestycji

3.   Ocena rentowności inwestycji – studium przypadku

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Formularz zgłoszenia

 

Informacje szczegółowe

Prezentacja pdf

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X