Informacje o stowarzyszeniu

Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych (MSRM) z siedzibą w Krakowie jest jednym z najstarszych i największych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych w naszym kraju. MSRM jest organizacją zawodową skupiającą rzeczoznawców majątkowych z całego województwa małopolskiego.

 

W skład Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia weszli: Władysław Brzeski, Kazimierz Bujakowski, Marian Dobrowolski, Stanisław Marczyk, Piotr Owca, Zbigniew Stefański i Jerzy Szarek. Członkowie-założyciele Stowarzyszenia, w liczbie 50 osób, wzięli udział w pierwszych wyborach Zarządu, które odbyły się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej w Krakowie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie w grudniu 1992 r. pod nazwą „Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Nieruchomości”, a niedługo po powstaniu swoje oddziały miało nawet w Krośnie i Radomiu.

 

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został Jerzy Szarek (1992-1995). W latach 1995-2009 prezesem Stowarzyszenia była Lucyllia Głogowska, a w latach 2009-2015 – Jolanta Nosek-Haich. W latach 2015-2021 funkcje prezesa Stowarzyszenia pełnił Witold Szmukier. Obecnie prezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych jest Katarzyna Ruppert-Grembowska (od 2021 roku).

 

Pierwsza siedziba Stowarzyszenia znajdowała się – gościnnie – w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym przy ul. Halczyna 16. Kolejna siedziba została przeniesiona do Krakowskiego Instytutu Nieruchomości przy ul. Senackiej 3, by następnie gościć w budynku Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) przy ul. Czystej 21. Począwszy od 1997 roku Stowarzyszenie miało swoją siedzibę w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) przy ul. Straszewskiego 28, by w maju 2000 roku – w związku ze stałym rozwojem Stowarzyszenia i rosnącymi potrzebami lokalowymi – przenieść się na ul. Królewską 1, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Obecna siedziba daje możliwość wyłączenia pomieszczeń na czas pracy Komisji Opiniującej i Komisji Etyki Zawodowej. W siedzibie przy ul. Królewskiej znajduje się również biblioteka dostępna dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

Z uwagi na konieczność i potrzebę ustawicznego szkolenia Zarząd Stowarzyszenia organizuje co roku szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe swoich członków. Są to zarówno szkolenia jednodniowe, odbywające się w Krakowie, jak i dwudniowe integracyjne szkolenia wyjazdowe. Wielkim sukcesem Stowarzyszenia były Konferencje Wyceny Nieruchomości Zabytkowych, znane w środowisku rzeczoznawców pod nazwą „Waza”, które MSRM organizowało w latach 1997-2017 (w sumie X edycji) – gromadzące sympatyków piękna i hobbystów niepowtarzalnych przeżyć z całego kraju. Konferencje były dedykowane nieruchomościom zabytkowym, prezentując je z perspektywy prawnej, historycznej, ekonomicznej, konserwatorskiej, urbanistycznej i architektonicznej.

 

W ramach działań integracyjnych Stowarzyszenie organizuje – na przemian z innymi stowarzyszeniami rzeczoznawców majątkowych – ogólnopolskie mistrzostwa w narciarstwie alpejskim i klasycznym oraz ogólnopolskie mistrzostwa szachowe. Do historii przeszły urocze wieczorne spotkania rzeczoznawców majątkowych o nazwie „Zaczarowana dorożka”, organizowane co roku przez szereg lat (od 2002 roku) w ostatni piątek sierpnia na „zaczarowanym” krakowskim Rynku. Uczestniczyli w nich koledzy i koleżanki z całego kraju, włącznie z prezydentem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM).

 

Praca Zarządu i członków wszystkich komisji, z wyjątkiem Komisji Opiniującej, jest społeczna. Członkowie Stowarzyszenia wybierani są do władz Zarządu i poszczególnych komisji na trzyletnią kadencję. Członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczą też aktywnie w pracach rozmaitych komisji działających przy PFSRM, by wymienić tutaj Komisję Arbitrażową, Komisję Etyki czy Komisję Standardów, a także w komisjach istniejących przy obecnym Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, to jest Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Za pracę społeczną na rzecz środowiska rzeczoznawców majątkowych wielu członków MSRM zostało odznaczonych (zakładka „Uznani za pracę”).

 

Bliska naszemu Stowarzyszeniu jest również działalność wydawnicza. Przez kilka lat MSRM wydawało czasopismo popularno-naukowe o nazwie „Rzeczoznawca Małopolski”. Ukazało się łącznie 8 zeszytów i kilka wydań specjalnych. Zarząd Stowarzyszenia wydawał też w przeszłości biuletyny informacyjne poświęcone pracy zarządu i organizowanym przez Federację i Stowarzyszenie szkoleniom. Materiały przekazywane w biuletynach, to jest informacje dotyczące działalności Federacji i Stowarzyszenia, rozmaite komunikaty, kalendarze prawne i przeglądy prasowe poświęcone wycenie nieruchomości – przekazywane są dzisiaj drogą elektroniczną, co odpowiada współczesnym wymogom komunikacji i informacji.

 

Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych liczy obecnie około 270 członków. W tej liczbie są również przedstawiciele istniejących w przeszłości oddziałów MSRM (m.in. z Nowego Sącza, Tarnowa i Krosna).

 

Dnia 8 maja 2023 r. w Hotelu Saski w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie członków Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie oraz zaproszonych honorowych gości, a okazją do spotkania był Jubileusz 30-lecia działalności Stowarzyszenia.  

Jubileusz został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Stanisława Mazura. Podczas Spotkania Jubileuszowego nie zabrakło wspomnień przywołujących zasłużonych dla Stowarzyszenia osób które odeszły, ale także tego, co zostało w pamięci, co tworzyło i nadal tworzy zręby rzeczoznawczej rzeczywistości.

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X