Szkolenie wyjazdowe 27-28.05.2022 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie wyjazdowe w formule stacjonarnej.

 

Temat: "Geoportal i inne portale przestrzenne wspomagające pracę rzeczoznawcy majątkowego, nowe przepisy w prawie geodezyjnym i ważne dla rzeczoznawcy majątkowego”

 

Termin: 27-28.05.2022 r.

godz. 9.30 – 17.00 (1 dzień- piątek);  

godz. 8.00 - 15.15 (2 dzień- sobota)

 

Prowadzący: dr inż. Ludmiła Pietrzak

 

Rzeczoznawca majątkowy, ekspert z zakresu geodezji oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Forma szkolenia: stacjonarne

 

Miejsce szkolenia: Hotel Łaziska, ul. Kolonia 4 32-860 Czchów

 

dojazd drogą główną Kraków - Nowy Sącz

·                     80 km do Krakowa,

·                     25 km do Nowego Sącza

 

Liczba godzin wykładowych:     8 (4 pkt)

Liczba godzin warsztatowych:   8 (4 pkt)

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu tylko dla rzeczoznawców majątkowych wynosi:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 800,00 zł / 760,00 zł (bez zaległości składkowych) (pokój 1 os/pokój 2 os) (cena obejmuje nocleg, śniadanie, lunch, przerwy kawowe, kolację, niespodziankę)

- dla osób sfederowanych w PFSRM oraz członków posiadających zaległości składkowe900,00 zł / 860,00 zł (pokój 1 os/pokój 2 os) (cena obejmuje nocleg, śniadanie, lunch, przerwy kawowe, kolację, niespodziankę)

- dla osób niesfederowanych1.000,00 zł / 960,00 zł (pokój 1 os/pokój 2 os) (cena obejmuje nocleg, śniadanie, lunch, przerwy kawowe, kolację, niespodziankę)

  

Kwota tytułem udziału w szkoleniu obejmuje:

 

·         dwa dni wykładów i warsztatów dotyczących przedmiotu szkolenia

·         nocleg w Hotelu Łaziska (w tym śniadanie)

·         w dniu 27.05.2022 r. przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, soki, wybór ciasteczek), lunch z napojami (kawa, herbata, woda), kolacja bufetowa, pakiet napoi bezalkoholowych

·         w dniu 28.05.2022 r. lunch z napojami (kawa, herbata, woda)

·         materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

·         zaświadczenie po odbyciu szkolenia

 

Forma rejestracji na szkolenie:

 

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 19.05.2022 r. (czwartek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

 

Informujemy, iż liczba miejsc na szkolenie jest limitowana i wynosi ogółem 25 miejsc. Umieszczenie na liście uczestników odbywać się będzie zgodnie z kolejnością przysyłania formularzy zgłoszeniowych wraz z potwierdzeniem przelewu.

 
 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę seminarium oraz podać NIP).

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu.

 

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

 

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników będących rzeczoznawcami majątkowymi zostaną wysłane pocztą mailową.

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

I.         Obliczanie powierzchni budynków – aktualne normy i uwarunkowania

II.       Operat szacunkowy – prawo autorskie

III.     Prawo geodezyjne – zmiany i warsztaty - Geoportal

 

 

III a. Nowe przepisy w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz prawie budowlanym ważne dla rzeczoznawcy majątkowego

 

1.    Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach i jego zawartość

2.    Zmiany w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne po 31 lipca 2020

3.    Zmiany w zakresie mapy zasadniczej

4.    Zmiany w ewidencji gruntów i budynków

-jak jest aktualizowane egib

-jakie dane starosta udostępnia w jakiej formie

-wyrys i wypis z egib dla rzeczoznawcy

5.    Zmiany w bazach sieci uzbrojenia terenu

6.    Ochrona danych osobowych w procesie wyceny. Ochrona danych osobowych u Starosty.

7.    Ważne dla rzeczoznawcy majątkowego zmiany w przepisach Prawa Budowlanego po 19 września 2020

 

III b. Warsztaty – Geoportal i inne portale przestrzenne wspomagające prace rzeczoznawcy majątkowego

 

(na zajęcia proszę przynieść własny sprzęt – laptopy, notebooki, a organizatorzy zapewnią dobry dostęp do WIFI)

 

1.            Dlaczego wszystkie rejestry publiczne muszą być zamieszczone w sieci

2.            Praca z różnymi publicznymi portalami przestrzennymi mającymi znaczenie dla rzeczoznawcy majątkowego – zawartość portali, poruszanie się po portalach, pobieranie informacji

3.            Planowanie przestrzenne na Geoportalu i na portalach JST

4.            Geoportal – podstawowe narzędzie rzeczoznawcy majątkowego i nie tylko

5.            Dostępne usługi na Geoportalu

6.            Co można bezkarnie zamieszczać w operacie szacunkowym – które dane są nieodpłatne, a za zamieszczanie których grozi nam kara i jaka kara

7.            Czego możemy żądać od starosty w ramach uwolnionych danych i w jakiej formie

8.            Panel porównawczy w Geoportalu – co było a co jest aktualnie w terenie – porównanie ortofotomap z różnych lat

9.            Jak stwierdzić z jakiego okresu i jakiej rozdzielczości jest ortofotomapa

10.          Pobieranie danych z Geoportalu i zapisywanie u siebie – dostępne usługi

11.          Działki ewidencyjne na Geoportalu – skąd pochodzą, jaka jest ich wiarygodność dla rzeczoznawcy majątkowego

12.          Dlaczego na Geoportalu nie widzimy niektórych danych (np. budynku, nowej działki itp…) a powinny być.

13.          Budynki są na ortofotomapie, ale nie ma ich w ewidencji gruntów i budynków u Starosty – dlaczego??

14.          Dlaczego widzimy/nie widzimy sieci uzbrojenia terenu na Geoportalu

15.          Aktualizacja danych ewidencyjnych oraz mapy zasadniczej przez starostę a ich widoczność na Geoportali

16.          Kiedy aktualne dane w portalu starosty i Geoportalu

17.          Obiekty 3D w tym budynki 3D na Geoportalu

18.          Numeryczny model terenu: profil terenu, objętość mas ziemnych, analiza widoczności na Geoportalu

19.          Komponowanie map użytkownika na Geoportalu – pomocne w wycenie. Zapisywanie map dla poszczególnych operatów szacunkowych

20.          Przemieszczanie się z danymi pomiędzy komórką a Geoportalem na komputerze – kody QR i ich stosowanie

 

 

Program pobytu 27.05.2022 r.- piątek

 

  9.00 -   9.30  Rejestracja uczestników
  9.30 - 11.45  Szkolenie
11.45 - 12.00  Przerwa kawowa
12.00 - 13.30  Szkolenie
13.30 - 14.30  Obiad
14.30 - 16.00  Szkolenie
16.00 - 16.15  Przerwa kawowa
16.15 - 17.00  Szkolenie
17.30 - 19.00  Wycieczka-niespodzianka
19.30 - 23.00  Kolacja, rekreacja
 

Program pobytu 28.05.2022 r.- sobota

 

  8.00  -  10.15  Szkolenie
10.15  -  10.30  Przerwa kawowa
10.30  -  12.45  Szkolenie
12.45  -  13.45  Obiad
13.45  -  15.15  Szkolenie
 

Formularz zgłoszenia

Prezentacja- informacje szkolenie

Informacje szkolenie

 

Serdecznie zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X