Szkolenie on-line 28.04.2022 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie.

 

Temat: „Opłata planistyczna w prognozie finansowej oraz studium przypadków wyceny dla określenia opłaty planistycznej po uchwaleniu planu”.

 

Termin: 28 kwietnia 2022 r. (czwartek)

godz. 9.00 – 15.45 (w tym przerwy);  

 

Prowadzący:

 

mgr inż. arch. Maria Noworól - rzeczoznawca majątkowy

 

Autorka licznych prognoz skutków uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analiz z zakresu rynku nieruchomości, wycen nieruchomości, a także projektów architektoniczno-budowlanych.

Z  rynkiem nieruchomości związana od 1997 r. Od roku 2000 prowadzi prywatną praktykę w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Równolegle prowadzi prywatną pracownię architektoniczną.  

 

dr inż. Ewelina Wójciak – rzeczoznawca majątkowy

 

Rzeczoznawca Majątkowy i Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Analityk i doradca rynku nieruchomości. Posiada liczne certyfikaty, w tym certyfikat Związku Banków Polskich dla rzeczoznawców przeszkolonych w wycenie dla sektora bankowego. Członek Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości oraz Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Z rynkiem nieruchomości związana od 2007 r. Posiada doświadczenie w wycenie nieruchomości na rynku polskim oraz zagranicznym. W ramach pracy zawodowo - naukowej zajmuje się procedurami pochodnymi gospodarki nieruchomościami dla celów ewidencji gruntów i budynków. Prelegent krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych podejmujących m.in. problematykę rynku nieruchomości. Autorka licznych opracowań dotyczących wyceny nieruchomości dla celów specjalnych oraz analiz rynku nieruchomości.

 

Forma szkolenia: on-line

 

Liczba godzin wykładowych:   6 (3 pkt)

Liczba godzin warsztatowych:   2 (1 pkt)

 

Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu wynosi:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 150,00 zł (bez zaległości składkowych)
- dla osób sfederowanych w PFSRM oraz członków posiadających zaległości składkowe – 200,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 250 + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Forma rejestracji na szkolenie:

 

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 25.04.2022 r. (poniedziałek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę seminarium oraz podać NIP).

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji, braku obecności na szkoleniu osób zgłoszonych.

 

Brak obecności na szkoleniu on-line uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

 

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1.    Prognoza finansowa – jeden z dokumentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.    Opłata jednorazowa (potocznie zwana rentą planistyczną)

3.    Wzrost wartości:  określenie wartości nieruchomości  przed uchwaleniem planu miejscowego

4.    Ustalenia planu miejscowego wpływające na wartość nieruchomości

5.    Wartość nieruchomości w prognozie  finansowej oraz w operacie szacunkowym

6.    Studium przypadku

 

Formularz zgłoszenia

Zaproszenie prezentacja

Informacja szkolenie

 

Serdecznie zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X