Szkolenie on-line 23-24.11.2020 r. oraz 25-26.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy na szkolenie warsztatowe w formule on-linie, które organizujemy w dwóch terminach - dwie grupy warsztatowe w układzie dwudniowym.

 

Z uwagi na formułę warsztatową przewidujemy grupy do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Termin:

 

1 GRUPA      23 – 24 listopada 2020 r. (poniedziałek - wtorek), godz. 9.00 – 15.00

 

2 GRUPA      25 – 26 listopada 2020 r. (środa - czwartek), godz. 9.00 – 15.00

 

Prowadzący: Piotr Cegielski, PhD, MSc, MBA, MAI, MRICS

 

Temat: "METODY ILOŚCIOWE ANALIZY DANYCH I WYCENA W PODEJŚCIU PORÓWNAWCZYM”

 

Liczba godzin: 2 x 6 godz.=12 godz. tj. 16 godz. lekcyjnych (8 pkt.)

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

- dla członków Stowarzyszenia – 350,00 zł

 

- dla osób sfederowanych w PFSRM – 450,00 zł

 

- dla osób niesfederowanych – 500,00 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Bloki tematyczne:

 

1. Metodyczne podstawy analizy i modelowania zależności rynkowych.

2. Wybrane zagadnienia z zakresu statystyki i ekonometrii.

3. Modelowanie wpływu cech o charakterze ilościowym na poziom i zróżnicowanie cen.

4. Modelowanie wpływu cech o charakterze jakościowym na poziom i zróżnicowanie cen.

5. Zasady analizy szeregów czasowych i modelowanie dynamiki cen nieruchomości (funkcja trendu).

6. Wycena nieruchomości lokalowej metodą porównywania nieruchomości parami.

7. Wycena nieruchomości lokalowej metodą analizy statystycznej rynku (regresja wieloraka).

8. Analiza ryzyka modelu oraz ocena wrażliwości i wiarygodności oszacowanej wartości rynkowej.

 

Przykładowe pytania, na które odpowiedzi zostaną udzielone w trakcie zajęć:

 

1. Jakie jest kryterium podobieństwa? Jakie nieruchomości należy brać do analizy rynku, a jakie do wyceny w podejściu porównawczym?

2. Czy należy porównywać ceny jednostkowe, czy ceny całkowite, czy też nie ma to znaczenia?

3. Jak wyznaczać funkcję trendu cen? Czy wzrost cen należy modelować funkcją liniową, czy może jest to zależność procentowa?

4. Jak modelować lokalizację? Czy odległość od centrum jest częścią cechy lokalizacja? Jak mierzyć odległość od centrum? 

5. Jak modelować położenie lokalu na kondygnacji, zwłaszcza w przypadku mieszkań na parterze? Jaki jest wpływ położenia na kondygnacji w zależności od tego, czy w budynku jest winda, czy też jej nie ma?

6. Jak uwzględniać w wycenie stan techniczny i standard lokali, biorąc pod uwagę brak możliwości oględzin nieruchomości porównawczych?

7. Czy cena sprzedaży różniąca się od wyniku oszacowania stanowi podstawę do podważenia wyceny? Jaka jest wiarygodność wyniku wyceny, biorąc pod uwagę niską efektywność rynku nieruchomości? 

 

Wymaga się, aby uczestnicy szkolenia posiadali zainstalowany na komputerze arkusz kalkulacyjny EXCEL.

 

Uwaga: W przypadku, gdy zaległość w opłacaniu składek członkowskich przekracza okres 6-u (sześciu) miesięcy odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie mailem podpisanej karty zgłoszenia wraz z dokonaniem przelewu na konto Stowarzyszenia w terminie do 15 listopada 2020 r.- liczy się data wpłaty należności za szkolenie na konto Stowarzyszenia.  

 

Tylko przesłanie podpisanej karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu gwarantuje udział w szkoleniu.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie podać datę szkolenia i nr NIP).

 

W przypadku nieobecności na szkoleniu, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

 

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia oraz faktury będą wysyłane na adresy e-mail.

 

Poniżej zamieszczono:

 

Szkolenie Grupa 1- 23-24.11.2020 r.

 

Formularz zgłoszenia pdf 23-24.11.2020 r.,

Formularz zgłoszenia word 23-24.11.2020

 

Szkolenie Grupa 2- 25-26.11.2020 r.

 

Formularz zgłoszenia pdf 25-26.11.2020 r.,

Formularz zgłoszenia word 25-26.11.2020

 

Program szkolenia pdf

Informacja pdf

 

Serdecznie Zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X