Szkolenie on-line 28.10.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie.

 

Termin: 28 października 2021 r. (czwartek), godz. 9.00-13.00 (w tym przerwa 15 min)

 

Forma szkolenia: on-line Platforma Zoom

 

Prowadzący:  Krzysztof Pietrzyk

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu egzekucji sądowej. Współpracował z Fundacją na rzecz Kredytu Hipotecznego. Związany z Uczelnią Łazarskiego, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa egzekucyjnego dla studentów studiów podyplomowych. Od 2015 wykłada prawo egzekucyjne dla aplikantów komorniczych Izby Komorniczej w Warszawie. W marcu 2018 wybrany do Rady Izby Komorniczej w Warszawie, gdzie pełni funkcję koordynatora ds. aplikacji komorniczej oraz komornika-wizytatora. Rzecznik prasowy Izby Komorniczej w Warszawie.

 

Temat: ”Przepisy prawne dotyczące postępowań egzekucyjnych”

 

Liczba godzin wykładowych:   4 (2 pkt.)

Liczba godzin warsztatowych:   2 (1 pkt.)

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 100,00 zł (bez zaległości składkowych)
- dla osób sfederowanych w PFSRM oraz członków posiadających zaległości składkowe – 150,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 250,00 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1.         Przepisy prawne dotyczące postępowań egzekucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości – komentarz do przepisów – wykład (4h).

2.         Wycena wariantowa na potrzeby egzekucji z części nieruchomości oraz wycena wariantowa na potrzeby egzekucji z nieruchomości zajmowanych przez lokatorów (2h)

 

Forma rejestracji na szkolenie:

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

 

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 25.10.2021 r. (poniedziałek).

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompletne informacje dotyczące dołączenia do szkolenia (link do szkolenia/login i hasło) dnia 27.10.2021 r.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę szkolenia oraz podać NIP).

W przypadku nieobecności na szkoleniu (lista obecności rejestrowana automatycznie przez platformę zoom), wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami zostaną wysłane pocztą mailową.

 

Informacja szkolenie

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie

 

Serdecznie zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X