Szkolenie on-line 10-11 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy na szkolenie w formule on-line!

 

Termin:

10-11 grudnia 2020 (czwartek, piątek), godz. 14.00 – 17.15 (w tym przerwa 15 min.)

 

Forma szkolenia: on-line Platforma Zoom

 

Prowadzący:  dr Robert Zygmunt - rzeczoznawca majątkowy

 

Temat: "Praktyczne i eksperymentalne metody wyceny lasu i jego części składowych dla rzeczoznawców majątkowych”

 

Liczba godzin wykładowych:   4 (2 pkt.)

Liczba godzin warsztatowych:   4 (2 pkt.)

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

- dla członków Stowarzyszenia – 90,00 zł
- dla osób sfederowanych w PFSRM – 150,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 200,00 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1.    Prezentacja zmodyfikowanej wyceny gruntów leśnych;

2.    Prezentacja uproszczonej metody wyceny drzewostanów;

3.    Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości leśnych;

4.    Źródła informacji i ryzyko w sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości leśnych.

 

Uwaga: W przypadku, gdy zaległość w opłacaniu składek członkowskich przekracza okres 6-u (sześciu) miesięcy odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Forma rejestracji na szkolenie:

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu!. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 04.12.2020 r. (piątek).

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompletne informacje dotyczące dołączenia do szkolenia (link do szkolenia/login i hasło) dnia 08.12.2020 r.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę szkolenia oraz podać NIP).

W przypadku nieobecności na szkoleniu, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami zostaną wysłane pocztą mailową.

 

Poniżej zamieszczono:

 

Formularz zgłoszenia pdf

Formularz zgłoszenia word

Informacja szkolenie

 

 

Serdecznie Zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X