Szkolenie stacjonarne 31.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie, organizowane w formule stacjonarnej.

 

Temat: „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, z uwzględnieniem roli jaką pełni w nich biegły rzeczoznawca.”

 

Termin: 31 marca 2022 r. (czwartek)

godz. 10.00 – 16.00 (plus przerwy: 12:00-12:15, 14:00-14:30);  

 

Prowadzący: Zbigniew Stańczyk

 

Zbigniew Stańczyk, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji – kierunek Prawo, słuchacz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Bankowość oraz studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Od 2015 roku świadczy w ramach własnej Kancelarii Radcy Prawnego pomoc prawną w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (naprawczego), a od 2021 roku pełni funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych.

 

Forma szkolenia: stacjonarne

 

Miejsce szkolenia: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków „SALA KOTŁOWNIA”

 

Liczba godzin wykładowych:   5 (2,5 pkt)

Liczba godzin warsztatowych: 2 (1 pkt)

 

 

Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu wynosi:

- dla członków Stowarzyszenia – 250,00 zł (bez zaległości składkowych)
- dla osób sfederowanych w PFSRM oraz członków posiadających zaległości składkowe – 300,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 350 + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Forma rejestracji na szkolenie:

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 28.03.2022 r. (poniedziałek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę szkolenia oraz podać NIP).

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji, braku obecności na szkoleniu osób zgłoszonych.

Brak obecności na szkoleniu uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

 

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

 

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

część I:

·      upadłość konsumencka po nowelizacji dokonanej ustawą z 30 sierpnia 2019 r.

część II:

·      prawo restrukturyzacyjne: rodzaje i cechy poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych; 

 

część III:

·      elementy wartości masy upadłości oraz masy restrukturyzacyjnej i rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;

 

część IV:

·      masa upadłości – skład i wyłączenia, podział funduszów masy upadłości;

·      analiza tworzenia planu restrukturyzacyjnego;

·      masa sanacyjna.

 

Formularz zgłoszenia

Informacja szkolenie 31.03.2022 r.-prezentacja

Informacja szkolenie 31.03.2022 r. pdf

 

Serdecznie zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X