Jak zostać członkiem stowarzyszenia

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia ?

 

Osoby posiadające uprawnienia zawodowe – rzeczoznawcy majątkowi – mogą zostać członkami naszego Stowarzyszenia.

 

Czy  warto? – Warto!  

 

Przynależność do Stowarzyszenia ułatwia kontakty zawodowe i bezpośrednią wymianę doświadczeń.

 

Zawód rzeczoznawcy majątkowego wymaga nieustającego, wielostronnego szkolenia.

Stowarzyszenie organizuje szkolenia  i konferencje, a dla członków Stowarzyszenia koszty takich szkoleń są korzystne.

 

Członkowie Stowarzyszenia mają dostęp do biblioteki gromadzącej cenniki (aktualne i archiwalne) oraz wydawnictwa zawodowe, a także do serwisów internetowych opłacanych przez Stowarzyszenie.

 

Osoby aktywne społecznie mogą również podjąć pracę w zarządzie i komisjach naszego Stowarzyszenia.

Z pośród członków Stowarzyszenia wielokrotnie rekrutowano członków gremiów decydujących o funkcjonowaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 

Oczywiście – przynależność do Stowarzyszenia to nie same przywileje.

Członek Stowarzyszenia uczestniczy w Walnym Zebraniu Członków, które rozstrzyga najważniejsze sprawy dotyczące Stowarzyszenia i jego członków, co jest prawem i obowiązkiem.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wpłacają miesięczne składki przeznaczone na cele statutowe.

Stowarzyszenie rekomenduje też osoby ubiegające się o wpis na listę biegłych sądowych.

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie w poczet członków składają w sekretariacie stowarzyszenia pisemny wniosek (ankieta) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego (świadectwo nadania uprawnień - oryginał do wglądu).

 

 

Działalność Stowarzyszenia oraz prawa i obowiązki członków reguluje Statut. (Statut)

Pliki do pobrania

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X