Szkolenie on-line 12.01.2022 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie.

 

Temat: "Teoria gier, a wycena nieruchomości”

 

Termin: 12 stycznia 2022 r. (środa) godz. 9.00 – 14.00 (w tym 15 min. przerwy);  

 

Prowadzący: mgr inż. Barbara Majewska

 

Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 2243, członek Royal Institute of Chartered Surveyors, przewodnicząca Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Forma szkolenia: on-line

 

Liczba godzin warsztatowych:   6 (3 pkt)

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 100,00 zł (bez zaległości składkowych)
- dla osób sfederowanych w PFSRM oraz członków posiadających zaległości składkowe – 150,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 250,00 + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Forma rejestracji na szkolenie:

 

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 07.01.2022 r. (piątek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Uczestnicy szkolenia w formule on-line otrzymają kompletne informacje dotyczące dołączenia do szkolenia (link do szkolenia/login i hasło) dnia 11.01.2022 r.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę seminarium oraz podać NIP).

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji oraz braku obecności osób zgłoszonych.

 

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

 

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową.

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1. Transakcja w teorii gier. jak powstaje cena transakcyjna i co z tego wynika?
2. Miejsce wyceny w teorii gier. Podejście porównawcze czy podejście dochodowe, które wybrać?
3. Klasyfikacja danych. Analiza danych, metody statystyczne, klasyczne czy eksploracyjne?
4. Czy teoria gier może byc pomocna w pracy rzeczoznawcy? Studia przypadków w podejściu porównawczym i dochodowym
 

Formularz zgłoszenia na szkolenie

 

Informacja-szkolenie

 

Serdecznie zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X