Szkolenie 17-18.09.2021 r. Zakopane

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie organizowane przez MSRM.

 

Termin: 17-18 września 2021 r. (piątek-sobota),

              godz. 10.00-17.15 (piątek); 10.00-13.15 (sobota)

 

Forma szkolenia: stacjonarne

 

Miejsce szkolenia: Hotel Mercure Kasprowy ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane

 

Prowadzący:  Adam Polanowski

 

Praktykujący rzeczoznawca i doradca inwestycyjny rynku nieruchomości. Ukończył ścieżki szkoleniowe prowadzące do uzyskania prestiżowych desygnacji zawodowych CCIM i CPM (Certified Commercial Investment Member, Certified Property Manager). Jest członkiem rzeczywistym i honorowym wielu polskich i zagranicznych organizacji zawodowych.

 

Temat: „Określanie wartości rynkowej gruntu metodą pozostałościową ze szczególnym uwzględnieniem szacowania kosztów rozbiórek i innych kosztów wstępnych”

 

Liczba godzin wykładowych:     8 (4 pkt)

Liczba godzin warsztatowych:   4 (2 pkt.)

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 750,00 zł (cena obejmuje nocleg, śniadanie, lunch, przerwy kawowe, uroczystą kolację wraz z pakietem usług w zakresie możliwości korzystania ze strefy Aqua oraz siłowni) 

- dla członków Stowarzyszenia – 500,00 zł (cena bez noclegu, lunch, przerwy kawowe, uroczysta kolacja).

- dla osób sfederowanych w PFSRM – 850,00 zł (cena obejmuje nocleg, śniadanie, lunch, przerwy kawowe, uroczystą kolację wraz z pakietem usług w zakresie możliwości korzystania ze strefy Aqua oraz siłowni) 

- dla osób niesfederowanych – 900,00 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi) (cena obejmuje nocleg, śniadanie, lunch, przerwy kawowe, uroczystą kolację wraz z pakietem usług w zakresie możliwości korzystania ze strefy Aqua oraz siłowni) 

 

Kwota tytułem udziału w szkoleniu dla osób korzystających z noclegu obejmuje:

 

·         dwa dni wykładów i warsztatów dotyczących przedmiotu szkolenia

·         nocleg w trzygwiazdkowym Hotelu Mercure Kasprowy zlokalizowanym na Polanie Szymoszkowej (w tym śniadanie)

·         w dniu 17.09.2021 r. przerwa kawowa ciągła (kawa, herbata, woda, soki, wybór ciasteczek), lunch z napojami (kawa, herbata, woda), kolacja uroczysta bufetowa, nielimitowany pakiet napoi bezalkoholowych

·         w dniu 18.09.2021 r. lunch z napojami (kawa, herbata, woda)

·         dostęp do atrakcji infrastruktury hotelowej (strefa Aqua- baseny kąpielowe, Strefa Relaksu- sauna, tężnia solna, tepidarium, caldarium, kąpielisko geotermalne, restauracje)

·         materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

 

Kwota tytułem udziału w szkoleniu dla osób  nie korzystających z noclegu obejmuje:

 

·         dwa dni wykładów i warsztatów dotyczących przedmiotu szkolenia

·         w dniu 17.09.2021 r. przerwa kawowa ciągła (kawa, herbata, woda, soki, wybór ciasteczek), lunch z napojami (kawa, herbata, woda), kolacja uroczysta bufetowa, nielimitowany pakiet napoi bezalkoholowych

·         w dniu 18.09.2021 r. lunch z napojami (kawa, herbata, woda)

·         materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

·         Metoda pozostałościowa jako główna, a często jedyna metoda określania wartości gruntu z punktu widzenia dewelopera i jego założeń inwestycyjnych.

          Wartość inwestycyjna (niekoniecznie – rynkowa) jako podstawa decyzji dewelopera.

·         Ujęcie metody pozostałościowej w polskich normach prawnych (GospNierU, WycNierR) i zawodowych (NI), a także w normach zagranicznych i międzynarodowych (RICS, IVSC, TEGOVA).

·         Sposoby pozyskiwania i selekcji terenów pod przedsięwzięcia inwestycyjne (zwłaszcza „sklejanie” większych terenów), średnioważona cena jednostkowa nabycia gruntów.

·         Przetrzymywanie gruntów inwestycyjnych w tzw. „zamrażarce” / „banku ziemi”. Koszty z tym związane vs. aprecjacja wartości gruntu.

·         Wypracowanie „pomysłu” na nieruchomość w oparciu o analizę HABU, tworzenie tzw. proformy, podejmowanie decyzji o „uruchomieniu” gruntu dla konkretnego przedsięwzięcia.

·         Określanie wartości przyszłej (docelowej) przedsięwzięć inwestycyjnych dla różnego rodzaju obiektów (budownictwo mieszkalne i niemieszkalne).

          Polityki / strategie cenowe stosowane przez firmy deweloperskie.

·         Szacowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich (tzw. okołokosztów) realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych dla różnego rodzaju obiektów na podstawie danych rynkowych (nie katalogowych).

          Waloryzacja / trendy czasowe tych kosztów.

·         Kalkulacja kosztów rozbiórki dotychczasowych obiektów powierzchniowych, kubaturowych i liniowych, a także określanie innych kosztów przygotowania gruntów pod inwestycję

          (na konkretnych przykładach „z życia wziętych).

·         Prowadzenie przedsięwzięć etapowanych (wieloetapowych) i praktyczne implikacje takiego rozwiązania dla stosowania metody pozostałościowej

          (koszty wspólne, uruchamianie i koszty poszczególnych etapów, linia czasowa wydatków i przychodów itp.).

·         Uwzględnianie ryzyk projektu na różnych etapach przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz przełożenie tych ryzyk na kalkulacje dokonywane w metodzie pozostałościowej

          (tzw. analizy zmiennoparametryczne, testy wrażliwości projektu).

·         Dochodzenie do możliwej do zapłacenia ceny za grunt dla danego oraz dla hipotetycznego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

          Odniesienie udziału ceny / wartości gruntu do całości przedsięwzięcia. Określanie granicznej ceny / wartości gruntu,

          przy której przedsięwzięcie „spina się” i podejmowanie decyzji o procedowaniu projektu lub odstąpieniu od dalszych prac (make or break).

 

Forma rejestracji na szkolenie:

 

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy zaległość w opłacaniu składek członkowskich przekracza okres 6-u (sześciu) miesięcy odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Ostateczny, nieprzekraczalny termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 09.09.2021 r. (czwartek).

 

 

Uprzejmie informujemy, że dla osób, które wyrażą wolę wspólnego zakwaterowania w pokoju dwuosobowym koszt szkolenia wyniesie 650,00 zł dla członków MSRM, a dla osób sfederowanych 750,00 zł.

Wskazane będzie podanie nazwiska osoby której dotyczyć będzie wspólne zakwaterowanie.

 

Koszt szkolenia z powodów epidemicznych kalkulowany był z uwzględnieniem jednoosobowego zakwaterowania. Osoby wpłacające odpowiednio 750,00 zł i 850,00 zł będą dysponować pokojem na wyłączność.

 

Dodatkowo informujemy, iż osoby które zainteresowane są przedłużeniem pobytu w Hotelu Kasprowy (przed datą szkolenia lub po dacie szkolenia) proszone są o niezwłoczną informację w tej sprawie – najpóźniej do poniedziałku 6 września 2021 r.

Opłata za dodatkowy nocleg uiszczana będzie przez uczestnika odrębnie, w recepcji Hotelu Kasprowy, po przybyciu do miejsca realizacji szkolenia.

 

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę szkolenia oraz podać NIP).

W przypadku nieobecności na szkoleniu, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi oraz nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową.

 

 

Formularz zgłoszenia

 

Informacja dotyczaca szkolenia_prezentacja

 

 

 

Serdecznie zapraszamy uczestników!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X