Szkolenie - marzec 2020

Termin: 25 marca 2020 (środa), godz. 16.00 do 18.30

Prowadzący: Z-ca Dyr. Wydziału Geodezji UMK . Mgr Dorota Michalik

 

Temat: "Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny oraz Miejski System Informacji Przestrzennej jako źródło danych dla rzeczoznawców majątkowych”- 3 godziny.

 

Liczba godzin:   3 godz. – warsztaty (1,5 pkt.)

 

Miejsce: sala Kotłownia PK, ul Warszawska 24, Kraków

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:
- dla członków Stowarzyszenia - 50,00 zł
- dla osób sfederowanych w PFSRM - 100,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 150,00 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi)

 

- w cenie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o odbytym szkoleniu

 

Uwaga: W przypadku, gdy zaległość w opłacaniu składek członkowskich przekracza okres 6-u (sześciu) miesięcy odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.
Prosimy o mailowe zgłaszanie uczestnictwa wraz z dokonaniem płatności na konto Stowarzyszenia maksymalnie w terminie do 18 marca 2020 r.

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie podać NIP)

W przypadku nieobecności na szkoleniu, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia będą do odbioru na miejscu szkolenia.

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X