Szkolenie 24.02.2020 r.

Zapraszamy na szkolenie!

 

Termin: 24 lutego 2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00 do 16.00

 

Prowadzący: Adam Polanowski

 

Temat: "Analiza i wycena terenów inwestycyjnych”- 6 godzin.

 

Liczba godzin warsztatowych:   6 godz. – (3 pkt.)

 

Miejsce: sala Kotłownia PK, ul Warszawska 24, Kraków

 

 Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:
- dla członków Stowarzyszenia - 150,00 zł
- dla osób sfederowanych w PFSRM - 200,00 zł
- dla osób niesfederowanych - 300 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi)

 

 - w cenie serwis kawowy, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o odbytym szkoleniu

 

Uwaga: W przypadku, gdy zaległość w opłacaniu składek członkowskich przekracza okres 6-u (sześciu) miesięcy odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

 

Prosimy o mailowe zgłaszanie uczestnictwa w terminie do 14 lutego 2020 r. wraz z dokonaniem płatności na konto Stowarzyszenia.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty koniecznie prosimy podać NIP).

 

W przypadku nieobecności na szkoleniu, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia będą do odbioru na miejscu lub w siedzibie Stowarzyszenia.

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X