Partnerstwo

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomości - zawarte porozumienie
W dniu 08.12.2022 r.pomiędzy MSRM a Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomości zawarte zostało porozumienie, którego celem jest zbliżenie środowisk zawodowych rynku nieruchomości, w szczególności rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, poprzez nawiązanie współpracy na płaszczyznach będących przedmiotem zainteresowania Stron, w szczególności na obszarze szkoleniowym i rozwojowym. Współpraca Stron poszerzy dotychczasową ofertę szkoleniową oraz umożliwi wymianę wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń zawodowych pomiędzy podmiotami obsługującymi rynek nieruchomości, co sprzyjać będzie ich rozwojowi i dalszej profesjonalizacji świadczonych usług.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - zawarte porozumienie
W dniu 21.09.2020 r. pomiędzy MSRM a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie zawarto porozumienie w sprawie współpracy zapewniającej absolwentom kierunku „Szacowanie nieruchomości” KSB UEK odbycie praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców. Celem niniejszego porozumienia jest zbliżenie i wsparcie środowiska nauki i edukacji, oraz środowiska rzeczoznawców majątkowych, w zakresie kompleksowego przygotowania kandydatów na rzeczoznawców majątkowych (część teoretyczna i praktyczna).
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X