Szkolenie on-line 18.11.2022 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie, które realizowane będzie w ramach 2 tury cyklu pn. „Spotkania z Akademikiem”, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w terminie październik 2022 r. – styczeń 2023 r.

 

Temat: "Identyfikacja subrynków mieszkaniowych"

 

Termin: 18 listopada 2022 r. (piątek)

godz. 11.00 – 13.15 (plus ewentualna przerwa);  

 

Prowadzący: dr Mateusz Tomal

 

Dr Mateusz Tomal – pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, rzeczoznawca majątkowy o numerze uprawnień 6378. Specjalizuje się w ilościowym modelowaniu rynku nieruchomości. Autor kilkuset operatów szacunkowych oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych w wiodących czasopismach nieruchomościowych takich jak  Journal of Housing and the Built Environment, Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, International Journal of Strategic Property Management, International Journal of Housing Markets and Analysis, Critical Housing Analysis czy Real Estate Management and Valuation.

 

Forma szkolenia: on-line

 

Liczba godzin warsztatowych:   3 (1,5 pkt)

 

Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu wynosi:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 100,00 zł (bez zaległości składkowych)
- dla osób sfederowanych w PFSRM oraz członków posiadających zaległości składkowe – 150,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 250 + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Forma rejestracji na szkolenie:

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 14.11.2022 r. (poniedziałek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę seminarium oraz podać NIP).

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji, braku obecności na szkoleniu osób zgłoszonych.

Brak obecności na szkoleniu on-line uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

 

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1.  Rynek a subrynek

2.  Subrynki mieszkaniowe

3.  Metody identyfikacji subrynków

4.  Studium przypadku – rynek najmu w Krakowie

5.  Studium przypadku – rynek sprzedaży w Polsce

 

Formularz zgłoszeniowyInformacja szkolenie

Zaproszenie-prezentacja

Serdecznie zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X