Szkolenie on-line 27.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

Zarząd MSRM oraz klub biegłych sądowych MSRM zapraszają na szkolenie.

 

 

Termin: 27 stycznia 2021 (środa), godz. 17.00 – 18.30

 

Forma szkolenia: on-line Platforma Zoom

 

Prowadzący:  dr inż. Maria Zbylut-Górska (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), adwokat dr Adam Górski

 

Temat: "Wybrane praktyczne problemy odpowiedzialności cywilnej i karnej rzeczoznawców majątkowych”

 

Liczba godzin wykładowych:   2 (1 pkt.)

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

- dla członków Stowarzyszenia – brak opłat- jeśli brak jest zaległości w opłacaniu składek członkowskich

- dla członków Stowarzyszenia zalegających z płatnością składek członkowskich- 90,00 zł (zaległość za 3 miesiące i powyżej)

- dla osób sfederowanych w PFSRM – 90,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 90,00 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Forma rejestracji na szkolenie:

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu (jeśli dotyczy) na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu (jeśli dotyczy), nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu!. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 22.01.2021 r. (piątek).

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompletne informacje dotyczące dołączenia do szkolenia (link do szkolenia/login i hasło) dnia 26.01.2021 r.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę szkolenia oraz podać NIP).

W przypadku nieobecności na szkoleniu, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami (jeśli dotyczy) zostaną wysłane pocztą mailową.

 

Poniżej zamieszczono:

 

Formularz zgłoszenia pdf

 

Formularz zgłoszenia word

 

Zaproszenie na szkolenie

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X