Szkolenie HYBRYDOWE 23.03.2023 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie, które realizowane będzie w ramach 2 części cyklu pn. „Spotkania z Akademikiem”, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w terminie październik 2022 r. - marzec 2023 r.

 

Temat: "Ocena wartości dowodowej opinii wykonywanych do celu ustalenia odszkodowań na przykładzie gruntów wywłaszczanych pod drogi - wyniki badań porównawczych Polski i USA"

 

Termin: 23 marca 2023 r. (czwartek)

godz. 14.00 – 16.30

 

Prowadzący: dr inż. Jan Konowalczuk

 

Doktor nauk ekonomicznych, inżynier; rzeczoznawca majątkowy.

W latach 2008 - 2019 związany z Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik studiów podyplomowych „Rzeczoznawca majątkowy” i „Zarzadzanie nieruchomościami”, kierownik projektu „Metodyka szacowania wartości szkód na nieruchomościach w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych w Polsce” zrealizowanego na tej uczelni w latach 2016-2018 dla pięciu krajowych lotnisk cywilnych.

Aktualnie adiunkt w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie w latach 2019-2021 kierował projektem „Ograniczenie negatywnych skutków immisji hałasu z portów lotniczych w Polsce” (Projekt „Sowa 2020”). Badania te są kontynuowane i obejmują także wdrożenia wyników do praktyki w ramach Projektu „Sowa 2023”.

Wykładowca problematyki wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw na studiach podyplomowych prowadzonych przez uczelnie publiczne i prywatne oraz trener na kursach specjalistycznych dla rzeczoznawców majątkowych, pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Rzeczoznawca majątkowy z ponad 25-letnim stażem zawodowym, w dorobku ma corocznie kilkadziesiąt wycen nieruchomości, przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych, szkód, i in., w tym ok. połowę opinii w ramach pełnionej od 1994 r. funkcji biegłego sądowego. Autor ponad 50 publikacji, w tym specjalistycznych artykułów na temat wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw (opis dorobku: https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/welcome/raport/6406/0/0). W latach 2006–2009 przewodniczący Komisji Standardów PFSRM, współautor krajowych standardów wyceny, redaktor polskich wydań europejskich i międzynarodowych standardów wyceny. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości oraz Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju, gdzie w latach 2018-2021 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. opiniowania standardów zawodowych. W latach 1995-2022 członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, gdzie pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Nieruchomość” i przewodniczego Komisji Opiniującej. Były członek Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, gdzie pełnił funkcję członka zarządu był założycielem tej organizacji.

Aktualnie członek Towarzystwa Naukowego Nieruchomości w Olsztynie oraz członek stowarzyszony Appraisal Institute (Chicago) i American Real Estate Society.

 

Forma szkolenia: hybrydowa (on-line oraz stacjonarna).

Forma stacjonarna-miejsce szkolenia: ul. Królewska 1, Kraków- siedziba MSRM

 

Liczba godzin warsztatowych:   3 (1,5 pkt)

 

Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu wynosi dla formy on-line i stacjonarnej:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 100,00 zł (bez zaległości składkowych)
- dla osób sfederowanych w PFSRM oraz członków posiadających zaległości składkowe – 150,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 250 + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Forma rejestracji na szkolenie:

 

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 20.03.2023 r. (poniedziałek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę seminarium oraz podać NIP).

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji, braku obecności na szkoleniu osób zgłoszonych.

Brak obecności na szkoleniu on-line lub stacjonarnym uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

 

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

 

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1.    Zmiany zasad wykonywania recenzji (weryfikowania, opiniowania, oceny) operatów szacunkowych w Polsce – źródła regulacji zawodowych z lat 90 oraz sytuacja aktualna.

2.    Kierunki rozwoju i aktualne zasady obowiązujące przy recenzowaniu operatów szacunkowych na przykładzie USA –standardy (normy) zawodowe dotyczących recenzowania operatów.

3.    Rozwiązania szczególne regulujące zasady wykonywania recenzji wycen w USA na przykładzie oceny operatów wykonywanych do celu ustalenia odszkodowania za grunty wywłaszczane na cele dróg publicznych.

4.    Kryteria oceny wartości dowodowej operatu szacunkowego w przypadku braku norm zawodowych, braku kompletnych norm zawodowych oraz przy wykonywaniu operatu szacunkowego z pomięciem standardów i innych norm zawodowych – ocena przydatności w Polsce rozwiązań z USA wywodzonych ze standardu Dauberta.

5.    Podsumowanie i wnioski.

 

Informacja szkolenie pdf

 

Formularz szkolenie on-line

Formularz szkolenie stacjonarne

 

Serdecznie zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X