III Seminarium 21.09.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na III Seminarium „Szacowanie nieruchomości metodą dyferencyjną”, z warsztatami dla rzeczoznawców majątkowych „Określanie zmniejszenia wartości nieruchomości metodą dyferencyjną w OOU lotnisk, dróg, linii kolejowych i zakładów przemysłowych”

 

Termin: 21 września 2021 r. (wtorek), godz. 9.00-16.00

 

Forma Seminarium: stacjonarne (lub on-line w razie wystąpienia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID – 19)

 

Miejsce Seminarium: ul. Rakowicka 27, Kraków (kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, sala wykładowa).

 

Liczba godzin wykładowych:     2,5 (1,25 pkt)

Liczba godzin warsztatowych:   4,5 (2,25 pkt)

 

Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 300,00 zł
- dla osób sfederowanych w PFSRM – 300,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 500,00 zł

 

Forma rejestracji na Seminarium:

 

Rejestracja uczestników na Seminarium odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w Seminarium na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w Seminarium. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w Seminarium: do 03.09.2021 r. (piątek). Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę seminarium oraz podać NIP).

 

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w seminarium w przypadku rezygnacji, braku obecności osób zgłoszonych lub z powodu zmiany przez organizatora formy zajęć tylko na wyłącznie zdalną w przypadku wystąpienia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID - 19.

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu Seminarium.

 

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia w ramach Seminarium wraz z fakturami dla uczestników będących rzeczoznawcami majątkowymi zostaną wysłane pocztą mailową.

 

Planowana liczba uczestników: do 30 osób.

 

Informacja o seminarium:

 

1.    Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego. W zakresie warsztatów współorganizatorem jest Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie, które zajmuje się samodzielnie kompleksową obsługą zgłoszeń rzeczoznawców majątkowych uczestniczących w tym wydarzeniu w ramach doskonalenia zawodowego oraz współpracuje z Uniwersytetem przy merytorycznym przygotowaniu warsztatów.

2.    Cel seminarium i warsztatów: przedstawienie i dyskusja wyników badań naukowych opublikowanych w monografii Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk – metodyka szacowania szkód i ustalania odszkodowań, J. Konowalczuk, M. Habdas, I. Foryś, Ł. Drobiec, CH Beck, Warszawa 2021) oraz propagowanie dobrych praktyk wyceny na poziomie zrozumienia zasad prawnej identyfikacji szkody i krytycznej oceny tez dowodowych sądów formułowanych dla biegłych szacujących nieruchomości położne w OOU do celów odszkodowawczych. Ocena aktualnego stanu standaryzacji praktyki szacowania nieruchomości do celów odszkodowań w OOU oraz ustalenie potrzeb środowiska w tym zakresie. Przedstawienie na przykładach w trakcie warsztatów aktualnie dostępnego najlepszego poziomu dobrych praktyk zawodowych przy wycenach metodą dyferencyjną. Poprawa umiejętności sporządzania przez rzeczoznawców majątkowych ocen stanu budynków oraz własnych analiz rynku przez ustalaniu związków przyczyno-skutkowych do celów wyceny dotyczących ustalania odszkodowań w OOU. 

3.    Opłaty i inne informacje: obsługę finansową wydarzenia, dla osób niebędących rzeczoznawcami majątkowymi, prowadzi Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obsługę finansową wydarzenia, dla rzeczoznawców majątkowych prowadzi Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie. Kalkulacja kosztów seminarium odbywa się w formule non for profit. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie pisemne i przesłanie jego skanu wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty w terminie do 3 września 2021 r.

4.    Zgłoszenia zostaną potwierdzone mailowo do 6 września 2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona i o przyjęciu decyduje kolejność wpłat. Opłata za udział obejmuje udział w Seminarium (wykładach i warsztatach) oraz serwis kawowy i lunch.

 

Szczegółowy Program Seminarium zamieszczono poniżej.

 

Program Seminarium

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Sedrecznie zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X