Szkolenie on-line 24.02.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

W związku z występującymi pytaniami i zainteresowaniem tematyką nowelizacji Prawa Budowlanego, podjęto decyzję w zakresie powtórzenia ubiegłorocznego szkolenia.

 

Termin: 24 lutego 2021 (środa), godz. 16.00-19.00

 

Forma szkolenia: on-line Platforma Zoom

 

Prowadzący:  Mgr inż. Małgorzata Boryczko - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

Temat: "Nowelizacja prawa budowlanego 2020”

 

Liczba godzin wykładowych:   4 (2 pkt.)

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 90,00 zł
- dla osób sfederowanych w PFSRM – 150,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 200,00 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Omawiane będą następujące zagadnienia z zakresu Prawa Budowlanego, dlatego zalecamy posiadanie na szkoleniu znowelizowanej wersji ustawy:

 

1. Doprecyzowanie przepisów dot. definicji, odstępstw od przepisów warunków technicznych;

2. Nowy katalog robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
3. Projekt budowlany - zupełnie nowe podejście;
4. Samowole budowlane z zastosowaniem „żółtej kartki”;
5. Samowole sprzed 20 lat - uproszczona legalizacja;
6. Zakończenie budowy;
7. Protokoły z kontroli okresowej – wymagania;
8. Przepisy karne;
9. Przepisy przejściowe.

 

Uwaga: W przypadku, gdy zaległość w opłacaniu składek członkowskich przekracza okres 6-u (sześciu) miesięcy odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Forma rejestracji na szkolenie:

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 19.02.2021 r. (piątek).

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompletne informacje dotyczące dołączenia do szkolenia (link do szkolenia/login i hasło) dnia 23.02.2021 r.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę szkolenia oraz podać NIP).

W przypadku nieobecności na szkoleniu, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami zostaną wysłane pocztą mailową.

 

Poniżej zamieszczono:

 

Formularz zgłoszenia pdf

 

Formularz zgłoszenia word

 

Zaproszenie na szkolenie

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X