Szkolenie on-line 24.03.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe marcowe szkolenie.

 

 

Termin: 24 marca 2021 (środa), godz. 9.00-14.00 (plus 2 x przerwa 15 min)

 

Forma szkolenia: on-line Platforma Zoom

 

Prowadzący:  mgr inż. Joanna Monika Szapiro-Nowakowska

 

Rzeczoznawca majątkowy - nr uprawnień 126 z 1992 r., Geodeta uprawniony, nr uprawnień 5629 z 1987 r. Recognised European Valuer – tytuł nadany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGOVA od 2008 r. Specjalizuje się w wycenie ograniczonych praw rzeczowych oraz w wycenie nieruchomości zurbanizowanych, wykładowca studiów podyplomowych m.in. w zakresie: wyceny ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych, wycenie nieruchomości zurbanizowanych, wycenie nieruchomości przeznaczonych pod drogi posiada wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego współautorka publikacji w zakresie szacowania nieruchomości.

 

Temat: "Określanie treści i wartości wybranych ograniczonych praw rzeczowych"

 

Liczba godzin warsztatowych:   6 (3 pkt.)

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 140,00 zł
- dla osób sfederowanych w PFSRM – 200,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 250,00 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1.    Prawo użytkowania części nieruchomości – zaplecze budowy;

2.    Prawo użytkowania części nieruchomości objętej decyzją ZRID;

3.    Służebność drogi koniecznej – wynagrodzenie jednorazowe lub opłaty roczne;

4.    Służebność gruntowa nieruchomości objętej decyzją ZRID;

5.    Służebność gruntowa przy zasiedzeniu sąsiedniej nieruchomości;

6.    Służebność gruntowa- dojazd do garażu podziemnego;

7.    Służebność „nadwieszenia” części budynku nad sąsiednią nieruchomością;

8.    Spostrzeżenia z praktyki wyceny i orzecznictwa dotyczące ograniczonych praw rzeczowych;

9.    Licytacja komornicza-obciążenia nieruchomości;

10. Służebność osobista ustanowiona w trybie kodeksu cywilnego;

11. Służebność osobista ustanowiona w trybie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym rolników;

12. Prawo dożywocia;

13. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

14. Dyskusja.

  

Uwaga: Prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl do dnia 23.03.2021 r. przykładów tematów i zagadnień dotyczących ograniczonych praw rzeczowych, celem ich omówienia przez prowadzącą podczas szkolenia.

 

Forma rejestracji na szkolenie:

 

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

Uwaga: W przypadku, gdy zaległość w opłacaniu składek członkowskich przekracza okres 6-u (sześciu) miesięcy odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 19.03.2021 r. (piątek).

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompletne informacje dotyczące dołączenia do szkolenia (link do szkolenia/login i hasło) dnia 23.03.2021 r.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę szkolenia oraz podać NIP).

W przypadku nieobecności na szkoleniu, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami zostaną wysłane pocztą mailową.

 

Formularz zgłoszenia pdf

Formularz zgłoszenia word

Informacja szkolenie 24.03.2021 r.

 

Serdecznie zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X