Szkolenie 03.06.2022 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie, które realizowane będzie w ramach cyklu pn.„Spotkania z Akademikiem”, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w terminie marzec-czerwiec 2022 r.

 

Temat: "Analiza rynku z wykorzystaniem modeli przestrzennych"

 

Termin: 3 czerwca 2022 r. (piątek)

godz. 11.00 – 13.15 (plus ewentualna przerwa);  

 

Prowadzący: dr Mateusz Tomal

 

Dr Mateusz Tomal – pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, rzeczoznawca majątkowy o numerze uprawnień 6378. Specjalizuje się w ilościowym modelowaniu rynku nieruchomości. Autor kilkuset operatów szacunkowych oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych w wiodących czasopismach nieruchomościowych takich jak  Journal of Housing and the Built Environment, Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, International Journal of Strategic Property Management, International Journal of Housing Markets and Analysis, Critical Housing Analysis czy Real Estate Management and Valuation.

 

Forma szkolenia: on-line (prosimy o zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi otrzymanymi przed szkoleniem)

 

Liczba godzin warsztatowych:   3 (1,5 pkt)

 

Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu wynosi:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 100,00 zł (bez zaległości składkowych)
- dla osób sfederowanych w PFSRM oraz członków posiadających zaległości składkowe – 150,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 250,00 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Forma rejestracji na szkolenie:

 

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 30.05.2022 r. (poniedziałek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę seminarium oraz podać NIP).

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji, braku obecności na szkoleniu osób zgłoszonych.

 

Brak obecności na szkoleniu on-line uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

 

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

 

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1.  Zjawiska przestrzenne na rynku nieruchomości

2.  Istota przestrzennych modeli hedonicznych

3.  Model przestrzennej autoregresji

4.  Model geograficznie ważonej regresji

5.  Identyfikacja cech rynkowych oraz ich wag za pomocą modeli przestrzennych

6.  Wycena nieruchomości za pomocą modeli przestrzennych

7.  Oprogramowanie do estymacji modeli przestrzennych

8.  Case study: rynek mieszkaniowy w Krakowie oraz Warszawie

 

Prezentacja szkolenie 03.06.2022 r.

 

Formularz zgłoszenia

Informacje szkolenie

 

Serdecznie zapraszamy!

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X