Szkolenie on-line 29-30 czerwca 2020 r. - I EDYCJA

Szanowni Państwo!

 

Zapraszamy serdecznie na szkolenie on-line!

 

Termin:

Szkolenie przewidziane w 2 częściach:

Część I -  29 czerwca 2020 (poniedziałek)  od godz. 9:00 do 12:30

Część II - 30 czerwca 2020 (wtorek), od godz. 9:00 do 12:30

 

Forma szkolenia: on-line

 

Prowadząca: dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska

 

Informacja o prowadzącej szkolenie:

 

Dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska – rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień MGPiB 414, inżynier budownictwa, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy Katedry Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Uprawnienia do wyceny nieruchomości posiada od 1993 r. W latach 1994-2001 współorganizatorka i pierwsza Przewodnicząca Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). W latach 1993-2006 założycielka i Prezes Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia. Od 2004 r. do 2012 r. Przewodnicząca Rady Naukowo Programowej PFSRM. W 2005 r. odznaczona najwyższym odznaczeniem PFSRM – Medalem Amicus de Rebus Peritorum Polonorum. Od 2004 r. do 2016 r.  Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości (PSDRN). Współtwórca i Arbiter Sądu Polubownego przy PSDRN, Doradca Rynku Nieruchomości certyfikat nr 25. Od 1996 r. najpierw współwłaściciel firm VALOR Instytut Nieruchomości s.c. i VALOR Obsługa Nieruchomości s.c., a obecnie właściciel kancelarii rzeczoznawców majątkowych VALOR ADVISOR. Pani dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska jest  biegłą sądową Sądu Okręgowego w Łodzi.

 

Temat: "Praktyczne aspekty stosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości”.

 

Liczba godzin edukacyjnych: 8 godz. w tym 4 h szkoleniowe (2 pkt) i 4 h warsztatów (2 pkt).

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 

- dla członków Stowarzyszenia - 100,00 zł
- dla osób sfederowanych w PFSRM - 150,00 zł
- dla osób niesfederowanych - 200,00 zł (będących rzeczoznawcami majątkowymi)

- dla pozostałych osób bez uprawnień rzeczoznawcy majątkowego  - 246,00 zł (200,00+ 23% VAT)

Wskazane wyżej koszty obejmują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Uwaga: W przypadku, gdy zaległość w opłacaniu składek członkowskich przekracza okres 6-u (sześciu) miesięcy odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie 150,00 zł.

Forma rejestracji na szkolenie: Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 24.06.2020 r. (środa).

 

Z uwagi na specyfikę szkolenia i jego zakres liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność przysłanych zgłoszeń wraz z potwierdzeniem wpłaty.

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958.

(W tytule wpłaty prosimy koniecznie podać NIP).

W przypadku nieobecności na szkoleniu, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturą będą przesłane do uczestników pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Serdecznie Zapraszamy!

 

 

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X