Zaproszenie na Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze

Szanowni Państwo,

 

 

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych informuje i zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dnia 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w pierwszym terminie lub o godz. 17.15 w drugim terminie, w siedzibie Krakowskiej Rady FSNT NOT, ul. Straszewskiego 28, Kraków.

Informuje się, że na 5 dni przed terminem Walnego Zebrania w godzinach 11.00 do 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia będzie możliwość zapoznania się ze sprawozdaniami Zarządu, Komisji oraz bilansem za 2023 rok.

                                                                                                                

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Wyboru Prezesa Stowarzyszenia, Organów MSRM oraz innych składów osobowych powołanych w ramach struktur Stowarzyszenia „Osoby kandydujące do funkcji prezesa Stowarzyszenia w okresie nie krótszym niż na trzydzieści dni przed dniem wyborów w formie pisemnej przedstawiają swój program działania Zarządowi Stowarzyszenia, wraz z listą osób rekomendowanych do pracy w Zarządzie”

(…) „Zgłoszenia kandydatów do pozostałych organów oraz struktur Stowarzyszenia dokonuje się na Walnym Zebraniu” (…).

   „Wybór prezesa oraz członków zarządu Stowarzyszenia następuje spośród rzeczoznawców majątkowych zgłoszonych, którzy:

- legitymują się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego i przynależnością do Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych;

- wyrażają pisemną bądź ustną zgodę na kandydowanie;

 

Kandydatami na członków Komisji Etyki Zawodowej oraz Komisji Rewizyjnej mogą być członkowie Stowarzyszenia wyrażający zgodę na kandydowanie.

Nie wyklucza się możliwości kandydowania do wszystkich organów, struktur Stowarzyszenia jednocześnie.

W przypadku dokonania wyboru jednej i tej samej osoby do pełnienia funkcji w kilku organach, strukturach Stowarzyszenia jednocześnie, wybrany kandydat sam, określa w którym organie, strukturze chce pełnić funkcję. W jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy, która uzyskała największą liczbę głosów. Pełnić funkcję można tylko w jednym z organów, struktur  Stowarzyszenia”.

 

 

Prezes Zarządu

Katarzyna Ruppert-Grembowska

powrót
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X