Szkolenie 20.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy na szkolenie

 

Termin: 20 października 2020 (wtorek), godz. 16.30-19.30

 

Prowadzący:  Mgr inż. Małgorzata Boryczko Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

Temat: "Nowelizacja prawa budowlanego 2020”

 

Liczba godzin wykładowych:   4 (2 pkt.)

 

Miejsce: NOT, ul. Straszewskiego 28, Kraków.

 

 Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:
- dla członków Stowarzyszenia – 90,00 zł
- dla osób sfederowanych w PFSRM – 150,00 zł
- dla osób niesfederowanych – 200,00 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Omawiane będą następujące zagadnienia z zakresu Prawa Budowlanego, dlatego zalecamy posiadanie na szkoleniu znowelizowanej wersji ustawy:

1. Doprecyzowanie przepisów dot. definicji, odstępstw od przepisów warunków technicznych;

2. Nowy katalog robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
3. Projekt budowlany - zupełnie nowe podejście;
4. Samowole budowlane z zastosowaniem „żółtej kartki”;
5. Samowole sprzed 20 lat - uproszczona legalizacja;
6. Zakończenie budowy;
7. Protokoły z kontroli okresowej – wymagania;
8. Przepisy karne;
9. Przepisy przejściowe.

 

Uwaga: W przypadku, gdy zaległość w opłacaniu składek członkowskich przekracza okres 6-u (sześciu) miesięcy odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie mailem podpisanej karty zgłoszenia wraz z dokonaniem przelewu na konto Stowarzyszenia w terminie do 15 października 2020 r..- liczy się data wpłaty należności za szkolenie na konto Stowarzyszenia.  

Tylko przesłanie podpisanej karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu gwarantuje udział w szkoleniu.

Liczba uczestników ograniczona do 30 osób.

Ze względów epidemicznych, dla bezpieczeństwa uczestników szkolenia wskazane jest korzystanie z maseczek ochronnych.

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie podać NIP).

W przypadku nieobecności na szkoleniu, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia będą do odbioru na miejscu jego realizacji.

 

Przypominamy, że dnia 29.10.2020 r. w godz. 16.30-19.30, to samo szkolenie odbędzie się on-line na platformie Zoom.

 

Poniżej Formularz zgłoszenia pdf, Formularz zgłoszenia word, informacja pdf.

 

Serdecznie Zapraszamy!

 

 

 Formularz zgłoszenia pdf

 

Formularz zgłoszenia word

 

Informacja pdf

 

powrót
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X