Szkolenie on-line 26.01.2024 r.

Szanowni Państwo!

 

Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych serdecznie zaprasza na szkolenie on-line, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2024 r. (piątek) w godzinach 10.00-13.15 (w tym przerwa)

 

 Tematem szkolenia będzie:

„Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nowe definicje, nowe procedury planistyczne, problemy z wyodrębnieniem działki budowlanej i otrzymaniem WZiZT”.

   

Prowadzący:

dr inż. Ludmiła Pietrzak

 

Forma szkolenia: on-line.

 

Liczba godzin wykładowych:   2 (1 pkt).

Liczba godzin warsztatowych: 2 (1 pkt).

 

Koszt uczestnictwa:

 

  • dla członków Stowarzyszenia – 150,00 zł (bez zaległości składkowych)
  • dla rzeczoznawców majątkowych nie będących członkami MSRM oraz członków MSRM posiadających zaległości składkowe - 250,00 zł
  • dla osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi - 250,00 zł + 23% VAT (307,50 zł).

Forma rejestracji na szkolenie:

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 23.01.2024 r. (wtorek).

Po wskazanym terminie formularze nie będą przyjmowane.

 

Brak obecności na szkoleniu uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

  

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

 

1. Dane o gruntach i budynkach od 01.01.2024 r. Czego nie znajdziemy na wyrysie i w wypisie z egib, a zobaczymy na gruncie, czasami na mapie zasadniczej i na innych portalach, zwłaszcza na ortofotomapie.

2. Dostęp do drogi publicznej dla działki budowlanej w kontekście najnowszego orzecznictwa.

3. Zmiany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące obecnie i nie później niż od 01.01.2026 r.

4. Plan ogólny i obszar uzupełnienia zabudowy w kontekście uzyskania WZiZT.

5. Czy działka jest (będzie) inwestycyjna w kontekście zmian w przepisach planistycznych.

6. WZiZT przed 01.01.2026 lub przed wejściem w życie planu ogólnego i po tej dacie. Działka budowlana? Kiedy?.

7. Zintegrowane Plany inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów - nowe Lex deweloper.

8. Nowe przepisy a operat szacunkowy.

 

Formularz zgłoszenia

Informacja szkolenie pdf

Prezentacja szkolenie 26.01.2024 r.

 

Serdecznie zapraszamy!

powrót
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X