Szkolenie stacjonarne 20.12.2023 r.

Szanowni Państwo!

 

Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych serdecznie zaprasza członków na Szkolenie stacjonarne, które odbędzie się dnia 20 grudnia 2023 r. (środa) w godzinach 15.30-17.00

 

Tematem szkolenia będzie:

„Standard leśny” i zmiany Rozporządzenia MRiT w obszarze nieruchomości leśnych – omówienie”.

 

 

Prowadzący:

dr inż. Robert Zygmunt

 

Forma szkolenia: stacjonarne.

Miejsce szkolenia: Parter- sala LOK, ul. Królewska 1, Kraków

 

Liczba godzin wykładowych:   1 (0,5 pkt).

Liczba godzin warsztatowych: 1 (0,5 pkt).

 

Koszt uczestnictwa:

Szkolenie bezpłatne dla członków MSRM.

 

Forma rejestracji na szkolenie:

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 15.12.2023 r. (piątek).

Po wskazanym terminie formularze nie będą przyjmowane.

 

Brak obecności na szkoleniu uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1.       Różnice między dotychczasowymi zasadami wyceny nieruchomości leśnych a nowymi, wg rozporządzenia z dnia 5 września 2023 r.

2.       Określanie wartości nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym jako podstawa wyceny

3.        Określanie wartości gruntu leśnego - przykład

4.       Zasady wyceny drzewostanów wg nowego rozporządzenia

5.       Przykłady zastosowania uproszczonych metod wyceny

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

 

Serdecznie zapraszamy!

powrót
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X