Szkolenie stacjonarne 15.09.2023 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Królewskiej 1 (parter-sala LOK).

 

Temat: "Świadectwa i audyty energetyczne".

 

Termin: 15 września 2023 r. (piątek)

godz. 14.00 – 18.15 (w tym przerwy 15.30-15.45 oraz 17.15-17.30)

 

Prowadzący: mgr inż. Maciej Surówka

 

Uprawnienia i kwalifikacje zawodowe prelegenta:

 

Fizyk-energetyk, Ekonomista. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2007 ukończył studia doktoranckie wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. Od 1999 roku Autoryzowany Audytor Energetyczny, a od 2000 roku Certified Energy Manager (obecnie ten certyfikat posiadają 4 osoby z Polski).

Członek The Association Energy Engineers (USA).

Od 2013 roku Prezes Stowarzyszenia Certyfikatorów  i Audytorów Energetycznych

W latach 2018-2019 pracował w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a w latach 2021-2022 w Narodowym Centrum Badan Jądrowych.

Autor ponad 1300 audytów energetycznych, 200 ekspertyz, 30 publikacji oraz licznych szkoleń.

Od ponad dwudziestu lat zajmuje się badaniami w budynkach (badania cieplno-wilgotnościowe, termowizyjne, blower door). Jest weryfikatorem projektów i audytów, członkiem komisji egzaminacyjnej w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz wpisany na listę biegłych sądowych.

 

Forma szkolenia: stacjonarne

 

Liczba godzin wykładowych:   5 (2,5 pkt)

 

Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu wynosi:

 

- dla członków MSRM - 150,00 zł (bez zaległości składkowych)
- dla rzeczoznawców majątkowych nie będących członkami MSRM oraz członków MSRM posiadających zaległości składkowe - 250,00 zł
- dla osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi - 250,00 zł + 23% VAT

 

Forma rejestracji na szkolenie:

 

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób nie będących członkami MSRM.

 

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 12.09.2023 r. (wtorek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Ilość miejsc ograniczona do 24 uczestników – decyduje termin przysłania wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu. Po zapełnieniu listy wolnych miejsc, do członków Stowarzyszenia wysłana zostanie informacja o braku możliwości zapisu.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę seminarium oraz podać NIP).

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji, braku obecności na szkoleniu osób zgłoszonych.

Brak obecności na szkoleniu uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

 

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

 

1.    Aktualny stan prawny dotyczący certyfikatów energetycznych (obowiązujące dyrektywy UE, ESG, ustawy, rozporządzenia)

 

2.    Co zmieniło się w 2023 roku?

 

3.    Czytanie świadectw (na co zwracać uwagę, które parametry o czym mówią, jak rozumieć EP i EK itp.)

 

4.    Czy wyniki ze świadectw energetycznych pokrywają się ze rzeczywistymi zszyciami energii?

 

5.    Co nas czeka w przyszłości?

 

6.    Co to jest audyt energetyczny?

 

7.    Czym się różni audyt energetyczny od świadectwa charakterystyki energetycznej?

 

8.    Jak czytać audyt energetyczny?

 

 Formularz zgłoszenia na szkolenie

 

Informacje szczegółowe dotyczace szkolenia

 

Prezentacja szkolenie 15.09.2023 r.

 

Serdecznie zapraszamy!

powrót
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X