Szkolenie majowe w Dobczycach - STACJE PALIW

Zapraszamy na szkolenie w dniach 17 - 18 maja 2019 r. (piątek i sobota)

 

Temat: Wyceny nieruchomości zabudowanych stacją paliw – wykłady i warsztaty

 

Prowadzący: mgr Mirosława Czaplińska
12 letnie doświadczenie pracy w Lotos Paliwa Sp z o.o. (spółka córka Grupy Lotos) zajmującej się detalicznym rynkiem sprzedaży paliw w tym pozyskiwaniem nowych obiektów, budową stacji na stanowiskach kierowniczych w dziele kontrolingu, rozwoju a w ostatnim okresie pracy w LP na stanowisku szefa biura strategii i rozwoju. Rzeczoznawca majątkowy od października 2005. Członek RICS. 

 

Miejsce: Hotel Dobczyce Jałowcowa Góra
Adres: Jałowcowa 30, 32-410 Dobczyce

http://hoteldobczyce.pl/

 

Liczba godzin: 

1 dzień - od 10.00 - 17.00, 7 godz. wykładów (3,5 pkt)
2 dzień - od 9.00 do 15.00, 6 godz. warsztatów (3 pkt.)

 

Koszt uczestnictwa w  szkoleniu wynosi:
- dla członków Stowarzyszenia z noclegiem -  350,00 zł
- dla członków Stowarzyszenia bez noclegu - 250,00 zł
- dla osób sfederowanych w PFSRM - 450,00 zł
- dla osób niesfederowanych - 500 zł + 23% VAT
(w cenie 2 obiady, wieczorne spotkanie integracyjnie, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o odbytym szkoleniu)


Uwaga: W przypadku, gdy zaległość w opłacaniu składek członkowskich przekracza okres 6-u (sześciu) miesięcy odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywane jest w kwocie 450 zł.
W przypadku nieobecności, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Prosimy o mailowe zgłaszanie uczestnictwa w terminie do 10 maja br. wraz z dokonaniem płatności na konto Stowarzyszenia.
Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę czy też osobę wpłacającą pieniądze na konto MSRM nr 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy podać NIP)

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia będą do odbioru na miejscu lub w siedzibie Stowarzyszenia.

 


Konspekt
Część 1. Detaliczny rynek handlu paliwami w Polsce
Część 2. Stacja paliw jako nieruchomość z potencjałem handlowym
2.1. Stacja paliw - nieruchomość o złożonym charakterze
2.2. Stacja paliw jako obiekt wyceny 
2.3. Klasyfikacja stacji paliw

Część 3. Modele funkcjonowania stacji paliw
3.1. Modele funkcjonowania stacji paliw
3.2. Umowa o prowadzenie stacji (ajencyjna) 
3.3. Umowa franczyzowa
Część 4. Informacje niezbędne do wyceny stacji paliw
4.1. Due diligence - pojęcie, cel, obszary analizy
4.2. Due diligence w wycenie stacji paliw
Część 5. Analiza potencjału handlowego
5.1. Ocena ogólnej atrakcyjności lokalizacyjnej
5.2. Potencjał lokalizacyjny sprzedaży paliw
5.3. Marża na sprzedaży paliw
5.4. Sprzedaż pozapaliwowa
Część 6. Kalkulacja wartości stacji paliw
6.1. Podstawy wyceny metodą zysków wg standardów polskich
6.2. Rachunek wyceny stacji paliw
6.3. Ustalenie udziału właściciela nieruchomości w dochodzie ze stacji paliw
6.4. Ustalenie stopy kapitalizacji lub stopy dyskontowej
Część 7. Wycena stacji paliw jako przedsiębiorstwa a wycena stacji jako nieruchomości
Część 8. Przykłady wycen  nieruchomości stacji paliw
8.1. STACJA MIEJSKA
8.2. STACJA TRANZYTOWA
8.3. STACJA AUTOMATYCZNA
8.4. WYCENA WARTOŚCI ODTWORZENIOWEJ STACJI PALIW
8.5. WYCENA CZYNSZU ZA STACJĘ

 

powrót
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X