Szkolenie on-line 27.04.2023 r.

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie, które dotyczyć będzie zmian w ustawie deweloperskiej:

 

Temat: "Nowelizacja ustawy deweloperskiej - kluczowe zmiany na rynku pierwotnym"

 

Termin: 27 kwietnia 2023 r. (czwartek)
godz. 10.00 – 15.00 (w tym przerwa 12.15-12.30 praz 14.00-14.15)

 

Prowadzący: Krzysztof Adamski oraz Bartosz Buksiński

 

Krzysztof Adamski - Project Manager
Z rynkiem nieruchomości związany od ponad 15 lat. Doświadczenie zdobywał zarówno przy sprzedaży największych projektów deweloperskich na Śląsku jak i pracy dla ogólnopolskich sieciowych i lokalnych agencji nieruchomości. Wcześniej pełnił funkcję Project Managera Departamentu Gruntów i inwestycji deweloperskich Platformy Mieszkaniowej, gdzie odpowiadał za analizę gruntów, przygotowanie nowych inwestycji deweloperskich, koordynację działań sprzedażowych i marketingowych projektów mieszkaniowych na śląsku oraz wspierał codzienną pracą sieci blisko 800 agentów nieruchomości.

 

Bartosz Buksiński - Project Manager
Ekspert ds. rynku pierwotnego z ponad 16-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. W latach 2016-2022 pracował jako Project manager w firmie Platforma Mieszkaniowa, gdzie przygotowywał i wdrażał inwestycje deweloperskie oraz był odpowiedzialny za obsługę ponad 500 pośredników. Przez jego ręce bezpośrednio lub pośrednio przewinęło się ponad 1000 transakcji na rynku pierwotnym. Od 2011 roku do dzisiaj zajmuje się kredytami hipotecznymi. Swoje doświadczenie w obsłudze klienta zdobywał również w firmach doradztwa inwestycyjnego i bankach. Wielki fan sportu, zakochany w podróżach.

 

Forma szkolenia: on-line.

 

Liczba godzin wykładowych: 5 (2,5 pkt)
Liczba godzin warsztatowych: 1 (0,5 pkt)

 

Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu wynosi dla formy on-line i stacjonarnej


- dla członków Stowarzyszenia - 150,00 zł (bez zaległości składkowych)
- dla osób sfederowanych w PFSRM - 200,00 zł
- dla osób niesfederowanych oraz członków posiadających zaległości składkowe – 250,00 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi).

 

Forma rejestracji na szkolenie:

 

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.

 

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu.

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 24.04.2023 r. (poniedziałek).
Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę seminarium oraz podać NIP).

 

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji, braku obecności na szkoleniu osób zgłoszonych.

 

Brak obecności na szkoleniu on-line uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

 

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.
Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

1. Model sprzedaży mieszkań i domów w projektach deweloperskich w ujęciu historycznym 1990- 2023.
2. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Pierwsza ustawa regulująca rynek pierwotny.
3. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z dnia 20 maja 2021 r. Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 1177 - co się zmieniło?
4. Rachunek powierniczy. Instrument ochrony nabywców. Typy rachunków i sposoby korzystania.
5. Okres przejściowy między "starą" a "nową" ustawą.
Co określa ustawa deweloperska?
6. Nowy prospekt informacyjny - jak uniknąć błędów przy jego opracowywaniu.
7. Skutki wprowadzenia nowej ustawy, wpływ na rynek popytu i podaży
8. Najważniejsze zmiany dla klienta oraz dla dewelopera.
9. Warsztaty. Różnice między "starą" a "nową" ustawą.
10. Czas na pytania.

 

Informacja szkolenie

Formularz zgłoszenia

 

Serdecznie zapraszamy!

powrót
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X