Szkolenie 25.10.2019

Zapraszamy na szkolenie

Termin: 25 października 2019 (piątek), godz. 10.00 do 15.30

 

Prowadzący: mgr Tomasz Ciodyk

 

Temat: „Nieruchomości rolne - uwarunkowania prawne i charakterystyka rynku oraz wybrane praktyczne zagadnienia związane z wyceną” – 6 godz.

 

Liczba godzin:   2 godz. – teoria (1 pkt.), 4 godz. – warsztaty (2 pkt.)

 

Miejsce: sala Kotłownia PK, ul Warszawska 24, Kraków

 

2 godz. (szkolenie)

Na szkoleniu przedstawione zostaną podstawowe regulacje prawne określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji z kwietnia br. oraz charakterystyka rynku nieruchomości rolnych (sprzedaż, dzierżawa, ceny, czynsze, udział cudzoziemców).

 

4 godz. (warsztaty)

W części praktycznej znajdą się takie zagadnienia, jak:

- pułapki wynikające z przepisów UKUR, w które może wpaść rzeczoznawca majątkowy,

- cechy rynkowe nieruchomości rolnych – jakie i jak stosować?

- ogólnodostępne, choć dobrze ukryte źródła informacji przydatne w analizie rynku.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:
- dla członków Stowarzyszenia - 150,00 zł
- dla osób sfederowanych w PFSRM - 200,00 zł
- dla osób niesfederowanych - 300 zł + 23% VAT (VAT dotyczy osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi)
- w cenie serwis kawowy, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o odbytym szkoleniu

 

Uwaga:

W przypadku naszych członków, gdy zaległość w opłacaniu składek członkowskich przekracza okres 6-u (sześciu) miesięcy odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywana jest w kwocie jak dla osób niesfederowanych.
W przypadku nieobecności, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Prosimy o dokonanie płatności oraz mailowe zgłaszanie uczestnictwa najpóźniej do 18 października br. Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia.

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę czy też osobę wpłacającą pieniądze na konto MSRM nr 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty koniecznie prosimy podać NIP)
Zaświadczenia o odbyciu szkolenia będą do odbioru na miejscu lub w siedzibie Stowarzyszenia.

powrót
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X