SZKOLENIE - wrzesień 2019

Zapraszamy na szkolenie

Termin: 28 września 2019 (sobota), godz. 10.00 do 15.30

 

Prowadzący: prof. dr hab. Ryszard Źróbek, prof. zw., upr RzM nr 30

 

Temat: „Wybrane aspekty merytoryczne i praktyczne szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej” – 6 godz.

Liczba godzin:   2 godz. – teoria (1 pkt.)

                             4 godz. – warsztaty (2 pkt.)

 

Miejsce: sala Kotłownia PK, ul Warszawska 24, Kraków

 

1. Podstawy prawne, procedury i niektóre ustalenia NSA.

2. Zadania rzeczoznawcy majątkowego w procesie określania opłat planistycznych, tryb postępowania.

3. Wybrane problemy szacowania wartości nieruchomości w obu stanach planistycznych – w świetle wybranych wyroków sądów i innych doświadczeń. 

4. Szczegółowa analiza wybranych przykładów dotyczących określania wartości nieruchomości (gruntowych) w procesie naliczania opłat

planistycznych.

5. Prezentacja wybranych postanowień NSA, WSA i SKO dotyczących aspektów ustalania opłaty planistycznej, ocena wpływu tych ustaleń na zasady szacowania wartości nieruchomości.

6. Wybrane zasady stosowania podejścia porównawczego na potrzeby ustalania opłat planistycznych – w świetle najnowszych rozwiązań (wybrane przykłady z KOZ).

7. Analiza wybranych rozwiązań szczegółowych, dyskusja i wnioski.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:
- dla członków Stowarzyszenia - 150,00 zł
- dla osób sfederowanych w PFSRM - 200,00 zł
- dla osób niesfederowanych - 300 zł + 23% VAT
(w cenie serwis kawowy, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie o odbytym szkoleniu)

 

Uwaga: W przypadku, gdy zaległość w opłacaniu składek członkowskich przekracza okres 6-u (sześciu) miesięcy odpłatność za szkolenie organizowane przez MSRM dokonywane jest w kwocie jak dla osób niefederowanych.
W przypadku nieobecności, wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi jak i nie zostaną wydane zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Prosimy o mailowe zgłaszanie uczestnictwa w terminie do 23 września br. wraz z dokonaniem płatności na konto Stowarzyszenia.
Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę czy też osobę wpłacającą pieniądze na konto MSRM nr 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy podać NIP)

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia będą do odbioru na miejscu lub w siedzibie Stowarzyszenia.

 

powrót
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X