LICZBA PUNKTÓW PRZYSŁUGUJĄCA ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE DZIAŁAŃ WYMIENIONYCH W § 2 ROZPORZĄDZENIA.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi "punktacji za szkolenia" w "Strefie rzeczoznawcy" podstrona "Nowe przepisy prawne" znajduje się skrót do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

 

Poniżej skrót: LICZBA PUNKTÓW PRZYSŁUGUJĄCA ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE DZIAŁAŃ WYMIENIONYCH W § 2 ROZPORZĄDZENIA.

 

1. Ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe - 1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa w ukończonym warsztacie

2. Ukończenie szkoleń lub kursów - 1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa w ukończonym szkoleniu lub kursie, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym

3. Ukończenie studiów wyższych, studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych - 6 punktów za każdy z rodzajów działań, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym 

4. Udział w konferencjach lub sympozjach naukowych - 1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym

5. Własne lub współautorskie publikacje książkowe  - punkty za jedną publikację książkową, jednak nie więcej niż 8 punktów w danym okresie rozliczeniowym

6. Własne lub współautorskie artykuły w czasopismach - 2 punkty za jeden artykuł, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym

Godzina uczestnictwa jest jednostką czasową trwającą 45 minut.

 

§ 4. 1. Ocena spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych dokonywana jest w formie punktowej.

2. Liczbę punktów za wykonanie działań wymienionych w § 2 określa się zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

3. Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych uznaje się za spełniony, jeżeli w okresie rozliczeniowym rzeczoznawca majątkowy wykonał działania wymienione w § 2 w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 12 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w ust. 2, w tym ukończył warsztaty, o których mowa w § 2 pkt 1, w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 6 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w ust. 2. 4. Spełnienie warunków określonych w ust. 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wymienionych w § 3.

powrót
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X