Szkolenie stacjonarne 24.05.2024 r.

Szanowni Państwo,

   

Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych serdecznie zaprasza na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się dnia 24 maja 2024 r. (piątek) w godzinach 10.00 -12.30

 

 Tematem szkolenia będzie:

"Prawo rolne- wybrane zagadnienia”

 

 Prowadzący:

dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ

 

Zygmunt Truszkiewicz - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2018 r. powierzono mu kierowanie Katedrą Prawa Rolnego. Pracę naukowo-badawczą łączy z praktyką: początkowo jako członek samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, później jako radca prawny (głównie w sektorze bankowym), a od 2002 jako notariusz. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się przede wszystkim problematyką prawno-rolną i dotyczącą gospodarki nieruchomościami. Wśród jego publikacji znajdują się między innymi następujące opracowania: „Zachowek ze spadku obejmującego gospodarstwo rolne”, „Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z komentarzem”, „Gospodarka gruntami i wywłaszczenie nieruchomości” (komentarz napisany wraz z prof. E. Drozdem), „Umowa kredytu, umowa pożyczki i inne hasła dotyczące kredytowania”(w: Encyklopedia Prawa Bankowego), „Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne”.

 

 

Forma szkolenia: stacjonarne.

 

Miejsce szkolenia: Politechnika Krakowska sala konferencyjna „Gil”, ul. Warszawska 24, Kraków.

 

Liczba godzin wykładowych:   2 (1 pkt).

Liczba godzin warsztatowych: 1 (0,5 pkt).

 

Koszt uczestnictwa:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 150,00 zł (bez zaległości składkowych)
- dla rzeczoznawców majątkowych nie będących członkami MSRM oraz członków MSRM posiadających zaległości składkowe - 250,00 zł
- dla osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi - 250,00 zł + 23% VAT (307,50 zł).

 

Forma rejestracji na szkolenie:

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 21.05.2024 r. (wtorek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Brak obecności na szkoleniu uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

 

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

 

Omawiane będą następujące zagadnienia: 

 

Prawo rolne - nieruchomość rolna – Kodeks Cywilny i Ustawa o kształtowaniu Ustroju Rolnego, przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – rolne, mieszane, pod zabudowę zagrodową, brak planów miejscowych, decyzje o warunkach zabudowy, ewidencja gruntów z przykładami – kazusy.

 

 Formularz szkolenie pdf

 

Informacja szkolenie pdf

 

 

Serdecznie zapraszamy!

powrót
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X