Zaproszenie na Zebranie Walne Sprawozdawcze

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 7 września 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w pierwszym terminie lub o godz. 17.15 w drugim terminie, w Sali „Kotłownia” Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24, Kraków.

 

Proponowany porządek dzienny Zebrania:

 

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 2. Wybór 2-ch Protokolantów
 3. Wybór Komisji Wnioskowej
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu MSRM
 6. Sprawozdanie Komisji Etyki Zawodowej
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawozdanie Komisji Opiniującej
 9. Przyjęcie bilansu za 2021 rok
 10. Udzielenie Zarządowi absolutorium
 11. Głosowanie nad proponowanymi zmianami Regulaminu Komisji Opiniująco – Mediacyjnej MSRM przyjętymi Uchwałą Zarządu nr 41 z dnia 19 sierpnia 2022 r.
 12. Dyskusja
 13. Wolne wnioski

 

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia!

 

powrót
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X