Informacja Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych informuje i zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dnia 8 września 2021 r. (środa).

 

Informuje się, że na 5 dni przed terminem Walnego Zebrania w godzinach 11.00 do 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia będzie możliwość zapoznania się ze sprawozdaniami Zarządu, Komisji oraz bilansem za 2020 rok.

  

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Wyboru Prezesa Stowarzyszenia, Organów MSRM oraz innych składów osobowych powołanych w ramach struktur Stowarzyszenia „Osoby kandydujące do funkcji prezesa Stowarzyszenia okresie nie krótszym niż na trzydzieści dni przed dniem wyborów w formie pisemnej przedstawiają swój program działania Zarządowi Stowarzyszenia, wraz z listą osób rekomendowanych do pracy w Zarządzie” (…)

„Zgłoszenia kandydatów do  pozostałych organów oraz struktur Stowarzyszenia dokonuje się na Walnym Zebraniu” (…).

 

„Wybór prezesa oraz członków zarządu Stowarzyszenia następuje spośród rzeczoznawców majątkowych zgłoszonych, którzy:

 

  • legitymują się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego i przynależnością do Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych;
  • wyrażają pisemną bądź ustną zgodę na kandydowanie;

 

Kandydatami na członków Komisji Etyki Zawodowej oraz Komisji Rewizyjnej mogą być członkowie Stowarzyszenia wyrażający na kandydowanie.

Nie wyklucza się możliwości kandydowania do wszystkich organów, struktur Stowarzyszenia jednocześnie.

 

W przypadku dokonania wyboru jednej i tej samej osoby do pełnienia funkcji w kilku organach, strukturach Stowarzyszenia jednocześnie, wybrany kandydat sam, określa w którym organie, strukturze chce pełnić funkcję. W jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy, która uzyskała największą liczbę głosów. Pełnić funkcję można tylko w jednym z organów, struktur  Stowarzyszenia”.

 

                                                                                                             

                      Prezes Zarządu

                      Witold Szmukier

powrót
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X