Szkolenie stacjonarne 22.11.2023 r.

Szanowni Państwo,

 

Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych serdecznie zaprasza na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się dnia:

 

22 listopada 2023 r. (środa) w godzinach 15.30-18.00 (w tym przerwa)

 

TEMATEM SZKOLENIA BĘDZIE:

“Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny oraz Miejski System Informacji Przestrzennej jako źródło danych dla rzeczoznawców majątkowych”.

 

PROWADZĄCY:

 

Dorota Michalik - Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Kierownik Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w UMK;

Monika Łacic - Kierownik Referatu Aktualizacji Danych Podmiotowych Bazy Ewidencji Gruntów i Budynków  oraz Rejestru Cen w UMK;

Katarzyna Kasprzak – Kierownik Referatu Udostępniania Danych z Baz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w UMK;  

Katarzyna Potyrała - Specjalista w Wydziale Geodezji w zakresie obsługi rzeczoznawców majątkowych, pośredników oraz Wydziałów UMK i Jednostek Miejskich;

Paweł Szaro – Kierownik Referatu ds. Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w UMK;

 

FORMA SZKOLENIA:

stacjonarne

 

MIEJSCE SZKOLENIA:

Parter- sala LOK, ul. Królewska 1, Kraków

 

Liczba godzin wykładowych:   1 (0,5 pkt).

Liczba godzin warsztatowych: 2 (1 pkt).

 


KOSZT UCZESTNICTWA:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 150,00 zł (bez zaległości składkowych)
- rzeczoznawców majątkowych nie będących członkami MSRM oraz członków MSRM posiadających zaległości składkowe - 200,00 zł
- dla osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi - 200,00 zł + 23% VAT (246,00 zł).


FORMA REJESTRACJI NA SZKOLENIE:

 

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie dokonywana jest w kwocie jak dla rzeczoznawców majątkowych nie będących członkami MSRM.

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

 

TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
do 17.11.2023 r. (piątek)

 

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

INFORMACJA:
Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę szkolenia oraz podać NIP).

UWAGA:
nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji, braku obecności na szkoleniu osób zgłoszonych.

 

Brak obecności na szkoleniu on-line uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

 

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

Omawiane będą następujace zagadnienia:
 

·         Informacje o nieruchomościach w procesie wyceny (aspekty prawne, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny; zagadnienia dotyczące ewidencji gruntów i budynków)

 

·         i-Rzeczoznawca, i-Wniosek (prezentacja funkcjonalności; praktyczne wykorzystanie portali)

 

·         Miejski System Informacji Przestrzennej (prezentacja funkcjonalności; praktyczne wykorzystanie portalu)

 

 

Formularz zgłoszenia

Informacja szkolenie

Prezentacja szkolenie

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X