Szkolenie on-line 07.12.2023 r.

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie on-line, którego tematem będzie:

 

Temat: “Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości - zmiany wprowadzone

od 05.09.2023 r.”.

 

Termin: 7 grudnia 2023 r. (czwartek)

godz. 9.00 – 14.10 (w tym przerwy)

 

Prowadzący: Ewa Galczak- Naczelnik Wydziału Wyceny i Rynku Nieruchomości

Ministerstwa Rozwoju i Technologii

 

Ewa Galczak - rzeczoznawca majątkowy; absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku geodezja i kartografia o specjalności gospodarka nieruchomościami; Naczelnik Wydziału Wyceny i Rynku Nieruchomości w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, związana z resortem do ponad 9 lat.
 
Forma szkolenia: on-line.

 

Cel szkolenia: Omówienie nowych regulacji zawartych w rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5 września 2023 roku wraz z przybliżeniem intencji tych rozwiązań. 

 

 

Liczba godzin wykładowych:   4 (2 pkt).

Liczba godzin warsztatowych:   2 (1 pkt).

 

 

Koszt uczestnictwa:

 

- dla członków Stowarzyszenia – 250,00 zł (bez zaległości składkowych)
- rzeczoznawców majątkowych nie będących członkami MSRM oraz członków MSRM posiadających zaległości składkowe - 350,00 zł
- dla osób nie będących rzeczoznawcami majątkowymi - 350,00 zł + 23% VAT (430,50 zł).

 

Forma rejestracji na szkolenie:

Rejestracja uczestników na szkolenie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego (wzór w załączeniu) przysłanego wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu za uczestnictwo w szkoleniu na adres e-mail: msrm@msrm.org.pl

 

Uwaga: W przypadku, gdy składki członkowskie nie są opłacone za miesiąc poprzedzający niniejsze szkolenie (zaległość dotyczy jednego miesiąca i dłużej), odpłatność za szkolenie dokonywana jest w kwocie jak dla rzeczoznawców majątkowych nie będących członkami MSRM.

 

Zgłoszenia bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem przelewu, nie będą uznawane jako gwarantujące udział w szkoleniu. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: do 04.12.2023 r. (poniedziałek).

Po wskazanym terminie formularze i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Przypominamy, iż faktury będą wystawiane wyłącznie na firmę, czy też osobę wpłacającą należność na konto MSRM nr: 90 1020 2892 0000 5902 0147 3958. (W tytule wpłaty prosimy koniecznie wpisać datę szkolenia oraz podać NIP).

Uwaga - nie będą dokonywane jakiekolwiek zwroty wniesionej opłaty za udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji, braku obecności na szkoleniu osób zgłoszonych.

 

Brak obecności na szkoleniu on-line uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

 

Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian przedstawionego ramowego programu szkolenia.

 

Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturami dla uczestników, zostaną wysłane pocztą mailową po realizacji szkolenia.

 

Omawiane będą następujące zagadnienia:

 

·         Procedury zastosowania podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości.

·         Metodyka wyceny nieruchomości stanowiących przedmiot różnych praw, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny prawa użytkowania wieczystego na różne cele.

·         Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych.

·         Wycena nieruchomości dla różnych celów, w tym wycena dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – studium przypadku.

·         Metodyka wyceny nieruchomości rolnych – studium przypadku.

·         Operat szacunkowy – nowe rozwiązania.

 

Cel szkolenia:

 

Omówienie nowych regulacji zawartych w rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5 września 2023 roku wraz z przybliżeniem intencji tych rozwiązań. 

 

 Formularz zgłoszenia pdf

 

Informacja -szkolenie pdf

 

Prezentacja pdf

 

Serdecznie zapraszamy!

powrót
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X