Zostań członkiem MSRM

Zapraszamy do Stowarzyszenia

Dla ułatwienia przystąpienia do naszego Stowarzyszenia, przedstawiamy sposób i procedurę.

 1. Należy wydrukować załączoną ankietę i wypełnić, z doklejeniem zdjęcia.
 2. Spośród dotychczasowych członków Stowarzyszenia uzyskać trzy rekomendacje.
 3. Dołączyć ksero uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego (kandydaci na rzeczoznawców majątkowych dołączają zaświadczenia o ukończeniu studiów i kursów wystarczających dla przystąpienia do egzaminu - rekomendacja nie jest tu wymagana).
 4. Całość należy wysłać lub dostarczyć na adres Stowarzyszenia:

  Małopolskie Stowarzyszenie
  Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie
  30-045 Kraków
  ul. Królewska 1

 5. Wniosek (ankietę) opiniuje następnie Komisja Etyki Zawodowej Stowarzyszenia i po sprawdzeniu spełniania warunków przyjęcia do Stowarzyszenia, wnioskuje do Zarządu o przyjęcie uchwały o przyjęciu nowego członka.
 6. Po przyjęciu nowego członka Uchwałą, nowo przyjęta Koleżanka/Kolega otrzymuje zawiadomienie ze Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
 7. Po otrzymaniu zawiadomienia, należy dokonać wpłaty członkowskiej w kwocie 400 PLN na konto Stowarzyszenia.

Prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia znajdują się w Statucie.

Przynależność do Stowarzyszenia nie jest uzależniona od miejsca zamieszkania.

Do pobrania:

Zapraszamy do wspólnej pracy, wspólnej nauki i wspólnych zabaw.

günlük ev günlük kiralık ev beylikdüzü günlük ev