Biuletyn nr 13

Biuletyn

numer bieżący

numery archiwalne: nr 9, nr 10, nr 11, nr 12

 

BIULETYN INFORMACYJNY
Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie

Kraków, 12-04-2006 r.

NR 13

AKTUALNOŚCI

 

1.    I znowu się spotykamy. Wiosenne słońce nastraja optymistycznie do wszystkich działań. Sam to zacząłem odczuwać czego efektem jest ten biuletyn.

Czytając biuletyn jesienny zacząłem się zastanawiać co tak ważnego się wydarzyło w naszym małopolskim środowisku w okresie zimowym i znalazłem kilka tematów wartych poruszenia. Pierwszym jest szkolenie w Zakopanem - w nowym miejscu na Antałówce. Wykład Pana Prof. Ryszarda Cymermana na temat " Wpływ i skutki planów zagospodarowania przestrzennego na określenie wartości rynkowej nieruchomości "oraz "Wycena dla potrzeb ustalania opłaty planistycznej wzbudziły zainteresowanie słuchaczy pozostawiając wiele jeszcze pytań bez odpowiedzi z uwagi na brak czasu. Ośrodek wygodniej w centrum Zakopanego, organizacja w porządku, ciekawe tylko gdzie w przyszłym roku odbędzie się szkolenie , może można by połączyć wiedzę z rozrywką bez wieczornych eskapad.

 

2.   Ponownie (po raz drugi) odbyły się zawody szachowe. Szkoda że nasze stowarzyszenie reprezentowało tak mało zapaleńców, ale myślę że w tym roku frekwencja bardziej dopisze. Ustalając termin mistrzostw szachowych zapomniałem, że na drugi dzień są ustalone wybory, tak ważne dla naszego bytu i samopoczucia. No i się nie pomyliłem, kilku kolegów którzy zapowiadali uczestnictwo musiało w ciszy i spokoju dokonywać analizy na kogo głosować.

 

3.   Pisząc o Zakopanem zapomniałem wspomnieć o Regetowie. Jak zawsze Robert Zygmunt i Andrzej Demusz nie zawiedli. Lubię te spotkania. Prosiak, zabawa, nowości o „drzewach” i ta bombowa atmosfera. Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie uczestniczyli w tych szkoleniach o bieszczadzkich drzewach. Muszą tam być bo warto.

4.   W poprzednim biuletynie zwróciłem się do wszystkich, aby podawali swoje średnie ceny za wykonane operaty. Bardzo mało osób odpowiedziało (tylko trzy osoby), ale i tak daje to pewien przegląd . Jeśli śledzicie LD PFSRM to ostatnio pojawił się na niej cennik pracochłonności za operaty, opracowany przez rzeczoznawcę ze Śląska. Pozwolę sobie w naszym biuletynie wstawić moje stanowisko jakie przedstawiłem na tej ogólnopolskiej liście. Jest to moja subiektywna opinia, proszę więc abyśmy podeszli do tego tekstu na luzie, ale proszę o osobiste uwagi (można na priv) bo jest to z mojej strony pewna prowokacja, która może wyzwoli trzeźwe spojrzenie na nasz warsztat.

I tutaj mój tekst na LD… - najważniejszym jest ustalenie przeciętnych kosztów opracowania, a dopiero później ustalać normy pracochłonności. Przecież cały problem nie bierze się w normach pracochłonności a w tym, że w tych normach usiłujemy ukryć rzeczywiste koszty sporządzenia operatu. Przecież pisząc kartę pracy biegłego do sądu przyjmujemy za fakt oczywisty, że w tej normogodzinie mieszczą się wszystkie koszty  związane z opracowywaną opinią (dojazdy, edycje itd.). Tak więc koszt opracowania to suma wszystkich pracochłonności i kosztów rzeczywistych prowadzonej działalności.

Uważam, że powinniśmy ustalić średni koszt rzeczywisty opracowania a następnie zastanowić się nad pracochłonnością (średnią) która będzie wykładnią ile zarobimy.

Przecież w tych normach powielamy ok. 50% pracochłonności, na pewno badamy księgi (ale tylko wówczas gdy strona nie dostarcza z ostatniej chwili odpisu), pobieramy wypisy, kopie map (ale tylko wtedy gdy strona nie dostarcza świeżych ) itd.

Analiza rynku, badanie aktów - przecież nie za każdym operatem biegniemy do geodezji aby badać akty notarialne itd. W Krakowie średnio za lokal cena kształtuje się w granicach 400-600 zł. Ale problemem jest już fakt, gdy rzeczoznawca wykonuje ten operat za 200 zł. I tutaj powinniśmy skoncentrować nasze siły, abyśmy przyjęli minimum średnich kosztów, zakładając że ponosimy je w miarę podobne.

A oto moje uwagi wynikające z kilkuletniego doświadczenia w sprawie średnich kosztów:

- ubezpieczenie - średnio 600 zł / rocznie

- ZUS -  700 zł / mies.

- koszty paliwa - średnio 200-300 zł / tygodniowo

- koszt biura - czynsz - przyjmijmy średnio 1000 zł. /mies.

- koszty eksploatacyjne (papier, tusz, amortyzacja sprzętu) - kilkaset złotych miesięcznie (jedna ryza papieru to 500 kartek, z czego 40% tracimy na pomyłki edytorskie) - 150-200 zł/mies.

- telefony - komórka 200-300 zł/mies. stacjonarne ok.100 zł/mies.

- księgowa - 500 zł/mies.

- reklamy (panorama firm, ogłoszenia, domeny) - średnio 150-300 zł/mies.

- programy komputerowe (Valor, inne - np. specjalistyczny do wyceny pojazdów) - 300 zł/mies.

- różne gadżety, spotkania związane z działalnością - przyjmijmy 100 zł/mies.

- różne raty itp.

 

Pewnie nie udało mi się wymienić wszystkich kosztów (to minimum), ale gdybyśmy podsumowali te to otrzymamy średnio miesięcznie (biorąc minimalne) :

3300,0 zł/mies.

I dopiero uwzględniając średni koszt prowadzenia działalności możemy pokusić się o ustalenie pracochłonności. Norma pracochłonności to nasz zysk.

A więc idąc dalej, ustalmy ile możemy wykonać operatów przy założeniu że są klienci.

Gdyby liczyć na lokale i działki, zakładając że musimy średnio zarabiać ok.4000-5000 zł/mies. to przyjmując średnio 600 zł/szt. to jest ich 13 (jak widać co trzy dni bez wytchnienia ).

Wiemy, że jest to pobożne życzenie wobec powyższego liczmy dla domów: średnio 1000 zł/szt. to jest ich 8 (ok. co cztery dni jeden operat).

To również jest pobożne życzenie (myślę o ilości klientów oczywiście).

Dopiero kamienice, wycena przedsiębiorstw, doradztwo, inne związane z nieruchomościami pozwala nam odbić się do góry, bo tutaj negocjujemy sprzedając naszą wiedzę i doświadczenie.

Jak widać gdybyśmy skoncentrowali się na pracochłonności to Ci wszyscy którzy twierdzą, że winno być tych godzin bez liku sami sobie przeczą, bo jeśli dla lokalu przyjmują więcej niż 30 godzin to pójdą z torbami, przy założeniu że pracują na własny rachunek i sami ponoszą wszystkie koszty działalności.

Jeśli burzymy się twierdząc, że dla lokalu winno być godzin 40 to nawet licząc 5 operatów po 1200 zł/szt. możemy uzyskać zysk ok.2000 zł/mies.

Ale przecież nikt nie zapłaci za lokal, działkę więcej jak 500-600 zł. Ostatnio rozmawiałem z kumplem z Podkarpacia o cenach i uzyskałem informacje, że za dom z działką biorą ok.600 zł.

Klienci też zaczynają patrzeć na koszty, tak więc klienta nie interesuje nasza pracochłonność on chce nam zapłacić jak najmniej, a nasza w tym głowa aby było to dla nas korzystne.

Wobec powyższego kończąc swoją odpowiedź na toczącą się dyskusję pragnę wywołać refleksję o naszych rzeczywistych kosztach, które są składnikiem ceny za operat.  Ustalmy dolną granicę zwrotu kosztów - moja propozycja to ok. 300-350 zł/szt. a ile kto będzie chciał zarobić powyżej to jego biznes. Zaniżanie cen jest wynikiem  braku jakiejkolwiek analizy kosztów, bo osoba która twierdzi że działkę wyceni za 100 zł powinna najpierw poddać się badaniom  specjalistycznym na obecność ptasiej grypy.

.."

5. Następnym tematem bardzo ważnym dla naszego środowiska jest mienie zabużańskie. Powstał nowy zespół ds. standardów dotyczących mienia, w skład którego wszedł Krzysiek Bartuś. Myślę, że fakt iż jest on naszym przedstawicielem a jednocześnie długoletnim praktykiem, zobowiązuje go do czuwania nad tym, aby znowu nie powstał nowy knot legislacyjny. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że urzędnicy zaczynają szukać na bazie przepisów naszych połknięć lub błędnej interpretacji przepisów.

 

6. Poniżej przedstawiona zostanie propozycja zarządu związana z nagminnym udostępnianiem aktów w urzędach dla osób nie będących rzeczoznawcami. Członkowie zarządu spotykają się uwagami pracowników urzędu , którzy mają coraz więcej uwag do faktu korzystania z danych przez osoby obce.

 

Rzeczoznawcy majątkowi, członkowie naszego stowarzyszenia. Posiadamy szerokie przywileje w zakresie dostępu do informacji chronionych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jesteśmy uprawnionymi odbiorcami danych osobowych na mocy art. 155 ust. 1 i art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Nasze przywileje są oznaką uznania przez ustawodawcę rzeczoznawstwa majątkowego jako zawodu zaufania publicznego. Dostęp do danych osobowych osób fizycznych jest bardzo ograniczony, a rzeczoznawcy majątkowi jako jedyni prócz instytucji publicznych mają dostęp do treści aktów notarialnych. Jednakże musimy mieć pełną świadomość, że możemy być tego dostępu pozbawieni, jeżeli nie będziemy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności:

Dlatego też Zarząd Stowarzyszania przypomina, że udostępnienie aktów notarialnych osobom nie będących rzeczoznawcami majątkowymi (np. praktykantom lub pracownikom), może być naruszeniem praw osób, których dane dotyczą, a w konsekwencji może rodzić konsekwencje karne.

Prosimy zatem wszystkich rzeczoznawców majątkowych i członków naszego stowarzyszenia o przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Prosimy o osobiste korzystanie ze swoich uprawnień w zakresie dostępu aktów notarialnych przy zachowywaniu poufności zdobytych informacji, gdyż przywilej dostępu do aktów notarialnych możemy utracić.

 

7.      Uchwałą Rady Krajowej został we wrześniu ubiegłego roku powołany zespół do spraw ustawy o zamówień publicznych - zespół liczy 4 osoby. Przewodniczącą jest Teresa Bersińska a Robert Zygmunt jest jej członkiem. Powyższy zespół podjął się przygotowania protestów dotyczących przetargów w Krakowie dzięki tej pracy część z nich została anulowana.

Nareszcie widać, że można wygrać z urzędnikami. Nasze Stowarzyszenie przekazało na konto Federacji 3000,0 zł na cel pokrywania kosztów wszystkich odwołań. Ideę wspierania finansowego podjęło wielu rzeczoznawców w Polsce i kilka stowarzyszeń, ale trzeba podnieść fakt, że to członkowie naszego stowarzyszenia podjęli tą walkę jako pierwsi - jesteśmy najbardziej hojnym Stowarzyszeniem – pobijamy innych na głowę. Prawo zamówień publicznych szwankuje.

W całej akcji oprotestowania, składnia pytań do poszczególnych przetargów udział wzięło kilkadziesiąt osób, którym zachowanie godności wykonywanego zawodu nie jest obojętne. Idea protestowania przeciwko łamaniu prawa przez urzędników w stosunku do rzeczoznawców majątkowych połączyła kolegów rzeczoznawców oraz „doły” z „górą” ‘ zarządy stowarzyszeń, zarząd PFSRM i Radę Krajową PFSRM. Jest to przykład twórczego, solidarnego i do tego skutecznego działania. W najbliższym czasie, wzorem Krakowa pójdzie Elbląg korzystając z naszych doświadczeń i funduszy zgromadzonych na subkoncie Federacji „PROTEST” Miejmy nadzieję, że takich przypadków będzie więcej. Dlatego nadal można wpłacać datki na konto PFSRM:

 

29 1060 0076 0000 4010 3012 0973 z dopiskiem PROTEST

 

Oto część pisma Roberta Zygmunta , które w całości zostanie przesłane członkom stowarzyszenia w terminie późniejszym.

…………….Przetargi na zamówienia publiczne wzbudzają duże zainteresowanie od kilku lat w środowisku rzeczoznawców majątkowych. Głównym powodem są rażąco niskie ceny i zła jakość operatów szacunkowych, wykonywanych na zlecenie gminy, co jest efektem braku zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Drugim powodem bulwersującym środowisko są warunki uczestniczenia w przetargu zaprzeczające zasadom logiki, czego przykładem jest brak określenia przedmiotu, celu i zakresu wyceny a także bardzo krótkie terminy wykonania usługi. Większość rzeczoznawców zignorowała przetargi, w których trzeba podać cenę za sporządzenie opinii o wartości nieruchomości nie wiedząc, jaką nieruchomość trzeba będzie wycenić. Przetargi odbywały się jednak nadal, ponieważ kilku rzeczoznawców brało w nich udział. Już od dawna kwestionowaliśmy tego rodzaju praktyki twierdząc, że tzw. „przetargi w ciemno” są niezgodne z ustawą prawo zamówień publicznych. Gmina wycofała się z nich w 2003r po proteście i odwołaniu złożonym wówczas do UZP, mimo, że ze względów formalnych niedotrzymania terminu złożenia protestu odwołanie nie było rozpatrywane. Urzędnicy gminy wrócili do przetargów w ciemno w 2005r. Na złożony wówczas protest Urząd nie udzielił odpowiedzi.

 

Złe prawo, ale prawo, które obowiązuje zarówno urzędników jak i wykonawców.

 

W tym roku zorganizowała się prywatnie grupa rzeczoznawców, która postanowiła wyjaśnić czy stosowane przez Gminę Kraków zasady przetargów są zgodne z prawem czy nie. Jedyną drogą przewidzianą w tym przypadku w ustawie prawo zamówień publicznych jest: złożenie protestu do zamawiającego; wniesienie odwołania od oddalenia protestu w Urzędzie Zamówień Publicznych, a następnie w razie niepowodzenia w drugiej instancji skarga w sądzie. Jeżeli sąd przyznałby rację gminie w sporze z rzeczoznawcami byłaby otwarta droga, aby zwrócić się do rzecznika praw obywatelskich o zbadanie konstytucyjności prawa zamówień publicznych tak stosowanego i rozumianego jak reprezentowali to urzędnicy wielu gmin, również Krakowa.

 

Po co właściwie to wszystko?

 

Jeżeli sąd lub urząd zamówień publicznych przyznaliby rację rzeczoznawcom majątkowym oznaczałoby to konieczność organizowania przez Gminy większej ilości mniejszych przetargów z podaniem adresów konkretnych nieruchomości oraz celu i zakresu wyceny. Stwarza to możliwość brania udziału w przetargu większej liczbie, szanujących swoją pracę i ceniących odpowiedzialność rzeczoznawców majątkowych. Oprócz braku opisu przedmiotu wyceny kwestionujemy inne zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia a mianowicie, wymóg wykazania się wysokim przychodem oraz warunki umowy stwarzające nie uzasadnione korzyści dla zamawiającego kosztem rzeczoznawcy jak np. bezpłatna aktualizacja operatów szacunkowych, bezpłatne uczestniczenie na rozprawach administracyjnych i sądowych. Nie można się na to zgodzić. Nie można się zgodzić z warunkiem, który uniemożliwia startowanie w przetargu rzeczoznawcom, którzy mają niskie przychody, ponieważ w żaden sposób wysoki przychód nie gwarantuje należytego wykonania usługi, czego przykładem jest przepędzona z Krakowa firma ze Śląska jak i parę miejscowych przedsiębiorców, którzy zmonopolizowali wyceny w Gminie Kraków w 2005 i 2006r. Zamiast trzech, czterech wykonawców wyceny mogłyby być wykonywane w Krakowie przez 30-40 rzeczoznawców, na co wskazują doświadczenia epoki zlecania operatów szacunkowych w formie zapytania o cenę.

 

Godność i solidarność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

 

Do reprezentowania interesów środowiska rzeczoznawców majątkowych powołane są stowarzyszenia oraz PFSRM i czynią to, zapisując w ciągu minionego 15-lecia sukcesy i porażki, tak jak to bywa w przypadku każdej działalności. W zakresie zamówień publicznych nie mogą być jednak stroną w oprotestowaniu przetargów, ponieważ nie są do tego uprawnioną organizacją (uprawnione są izby zawodowe, izby gospodarcze a stowarzyszenia nie mają takiego prawa). W związku z tym złożenie protestu i przeprowadzenie całego postępowania odwoławczego musiał wziąć na siebie ktoś prywatnie. Prywatnie – oznacza w tym przypadku wyłożenie na wpis do Urzędu Zamówień Publicznych 4770zł, 3500 zł na skargę w sądzie oraz 7800 zł na wyspecjalizowaną kancelarię prawną. Takie pieniądze postanowili wspólnie wyłożyć: Robert Zygmunt, Jarek Strzeszyński, Krzysztof Bartuś, Piotr Krochmal, Jarek Czerski, Maciej Grabowski. Prywatnie - w tym przypadku nie oznaczało w osamotnieniu. Lista Dyskusyjna PFSRM przyjęła tą inicjatywę jako obronę godności zawodu i reprezentowanie interesów środowiska. Spontanicznie posypały się deklaracje wsparcia finansowego od prywatnych osób. Do tej inicjatywy przyłączyło się Małopolskie, Łódzkie i Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Stanowisko w tej sprawie zajął również prezydent PFSRM prof. A. Hopfer. W bezpośrednią pomoc merytoryczną i organizacyjną włączyła się szefowa komisji ds. zamówień publicznych Teresa Bersińska. Deklaracje dalszego wspierania finansowego idei oprotestowania przetargów w całej Polsce złożyli na radzie krajowej 6 kwietnia szefowie innych stowarzyszeń.

 

 

WSPÓLNY SUKCES

 

W dniu 24 marca 2006r odbyło się w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie posiedzenie zespołu arbitrów dotyczące odwołania od oddalenia przez Gminę Kraków protestu złożonego przez dr inż. Roberta Zygmunta z Krakowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa, osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej (OR-12.3410-2/06).

 

Zespół arbitrów w wyroku Sygn. akt UZP/ZO/0-812/06 uznał większą część odwołania za zasadną i nakazał Gminie Kraków powtórzenie postępowania przetargowego, w którym należy przedstawić nieruchomości przeznaczone do wyceny.

 

Z orzeczenia zespołu arbitrów UZP wynika, że organizowanie przetargów na wykonywanie wycen bliżej nie określonych nieruchomości stanowi naruszenie prawa zamówień publicznych, bowiem przedmiot wyceny powinien być określony w sposób jednoznaczny. Ma to praktyczne znaczenie dla naszego środowiska, ponieważ oznacza, że Gminy będą musiały organizować wiele małych przetargów podając konkretne nieruchomości do wyceny zamiast jednego dużego przetargu. Jest to szansa, aby wyceny wykonywane były nie przez jednego, dwóch, trzech tych samych wykonawców w ciągu roku, lecz przez większe grono. Odpowiedzialni za swoją pracę rzeczoznawcy, jak pokazuje doświadczenie nie uczestniczą w przetargach, w których nie jest określony przedmiot wyceny. Takie postępowanie jest zrozumiałe ze względu na kierowanie się zasadami etyki i zdrowego rozsądku, trudno bowiem ocenić własne umiejętności w stosunku do zlecanego zadania a także określić nakład pracy i cenę za usługę jeśli nie wiadomo co trzeba będzie wycenić i to w ciągu 7-14 dni.

 

Co dalej?

 

Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Konieczna jest jednoznaczna postawa kolegów rzeczoznawców – nie bierzmy udziału w przetargach w ciemno. Jest to niezgodne z kodeksem etyki zawodowej, co podnosił biorący udział na rozprawie w UZP 24 marca 2006r vice – prezydent PFSRM Jerzy Filipiak. Ponadto cała Polska powinna protestować przeciw takim przetargom. W tej metodzie chodzi o to, aby samorządowcy zaczęli nas szanować i mając o wiele większą siłę przebicia dążyli do zmiany ustawy prawo zamówień publicznych.

Dlatego konieczne jest podejmowanie przez kolegów w różnych miastach protestów i dalsze wsparcie finansowe i zasilanie subkonta PFSRM „PROTEST”. Aby zmieniać otoczenie,
w którym działamy nie potrzeba już górniczych kilofów, nie trzeba skakać przez płot jak Lechu do zbuntowanych robotników, ponad 20 lat temu. Wystarczy korzystać z praw, które każdemu, również 5-cio tysięcznej mniejszości rzeczoznawców majątkowych gwarantuje demokracja i konstytucja.

 

 

Rozliczenie kosztów protestu

 

Pieniądze na wpis do Urzędu Zamówień Publicznych oraz na kancelarię prawną wpłacili niżej podpisani, razem 4744zł + 7800 zł = 12544 zł.

 

W tym jest 22% VAT od 6000 zł za pomoc prawną – czyli 1800 zł.

 

Urząd Zamówień Publicznych zwrócił na nasze konto 1808zł 21 gr.

 

Gmina Kraków po wysłaniu jej wezwania zwróci nam 2935 zł 79 gr (część wpisu) oraz orzeczone koszty zastępstwa procesowego w wysokości 2440 zł.

 

Razem z wyżej wymienionej kwoty Urząd Zamówień Publicznych i Gmina zwróci na nasze konto: 7184 zł

 

Koszty nie zwrócone : 12544 zł. – 7184 zł = 5360 zł

 

Z kwoty 5360 zł odejmujemy 1800 zł VAT, który rozliczymy w działalności gospodarczej.

Pozostaje 3560 zł.

 

Na konto Federacji „PROTEST” wpłaciliśmy 1000 zł.

 

Po zamknięciu i niniejszym rozliczeniu akcji, będziemy wnioskować o zwrot z funduszu „PROTEST” kwoty 1560 zł. Oznacza to, że każdy z nas ponosi z własnych środków koszt 500 zł, traktując tą kwotę jako dobrowolny wkład finansowy we wspieranie idei „PROTESTU”.

 

 

Podziękowania

 

Składamy koleżankom i kolegom z Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych serdeczne podziękowania za wsparcie moralne, pomoc merytoryczną, udział w akcji pobierania specyfikacji i zasypywania urzędu Gminy Kraków pytaniami dotyczącymi przetargów oraz za wpłaty na konto celowe „PROTEST” utworzone i administrowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Dziękujemy szczególnie Zarządowi MSRM za wpłatę kwoty 3000 zł ze środków stowarzyszenia na ww konto.

 

Robert Zygmunt

Jarosław Strzeszyński

Krzysztof Bartuś

Jarosław Czerski

Maciej Grabowski

Piotr Krochmal

 

8.     Powraca problem VAT-u. Rzecznik Praw Obywatelskich jeszcze nie odpowiedział na nasze uwagi w związku z zapytaniem o legalność obłożenia podatkiem wynagrodzenia biegłych sądowych. Musimy cierpliwie czekać na wyjaśnienie tej kwestii.


9.     Zakończyły się zawody narciarskie. Zabawa była podobno bombowa, rywalizacja ostra ale i tak nasze Stowarzyszenie pozostawiło resztę daleko w tyle. Poniżej podsumowanie wyników podane przez Leszka Kaczora.

    Oczywiście najpierw było szkolenie, krótkie, ale treściwe na temat: "Wycena obiektów sportów zimowych i nieruchomości górskich". Andrzej Demusz jako 2/3 góral, dał sobie brawurowo radę z tym tematem. Potem zaczęły się nerwy na stoku, jak smarować narty. Potem pomiary czasu i śledzenie wyników zjazdu. Na koniec, wieczorem na Balu Zwycięzców były dekoracje triumfatorów, z fanfarami.

Jak było, niech powiedzą ci, którzy byli z naszego Stowarzyszenia. Jako fizycznemu współorganizatorowi, nie wypada się chwalić, że wyszło super.


Przedstawię tylko trofea, jakie przywiezione zostały z Mistrzostw do Krakowa:


Ania Rachtan - srebrny medal klasyfikacji ogólnej Pań

Jola Nosek-Haich - brązowy medal klasyfikacji ogólnej Pań

Jola Nosek-Haich - złoty medal w I grupie Pań

Leszek Zajączkowski - złoty medal w III grupie Panów

Ania Chebda - srebrny medal w I grupie Pań

Ania Rachtan - srebrny medal w II grupie Pań

Jarek Czerski - srebrny medal w II grupie Panów

Józek Kubica - srebrny medal w III grupie Panów

Dorotka Kram - brązowy medal w II grupie Pań


Wydaje mi się, że jako gospodarzom Mistrzostw, nie wypadało więcej brać. Wszystkich zgłoszonych uczestników było 85 osób, w tym Prezydenci: A. Hopfer, W. Baranowski, J. Adamiczka i K. Urbańczyk, dwaj ostatni jako zawodnicy. Ogółem udział w zawodach wzięły 22 Panie i 35 Panów.

 

SZKOLENIA STOWARZYSZENIA

 

10.        Majowe szkolenie w Krynicy

PSYCHOLOGIA OBSŁUGI KLIENTA

Program szkoleniowy

dla Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie

przygotowany na Konferencję w dniu 19 maja 2006 w Krynicy

Cele programu szkoleniowego:

ü      Wskazanie sposobów kreowania pozytywnego wizerunku Rzeczoznawcy Majątkowego

ü      Wdrożenie najważniejszych zasad profesjonalnej obsługi Klienta

ü       Poznanie procesu komunikacji interpersonalnej w kontakcie z Klientem

ü       Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami komunikacyjnymi, podnoszącymi skuteczność rozmów z Klientami

Liczba godzin: 8 godzin lekcyjnych

Termin i miejsce: 19 maja 10 -18

20 maja 9-14

Koszt szkolenia: 200, 00 zł

termin wpłat: 28 kwiecień 2006 r.

Dom Wczasowy PANORAMA

Zagadnienia programowe

Podstawowe zasady profesjonalnej obsługi Klienta

Profesjonalny wizerunek Rzeczoznawcy Majątkowego

Zachowanie profesjonalisty

Etykieta telefoniczna i zasady rozmowy z Klientem przez telefon

Savoir vivre w biznesie

Najczęściej popełniane błędy w obsłudze Klienta

Sposoby wywierania pozytywnego wpływu na Klienta

Jak reagować na krytykę Klienta?

Co zrobić, kiedy popełnisz błąd?

Istota komunikowania się z Klientami oraz podstawowe zasady skutecznego porozumiewania się

Umiejętne odczytywanie myśli Klienta

Diagnozowanie sposobów komunikowania się Klienta

Style prowadzenia rozmowy i style słuchania

Sztuka zadawania pytań w celu rozpoznania potrzeb Klienta

Parafrazowanie potrzeb Klienta

Jak odpowiadać na trudne pytania?

Co sprzedajesz najpierw?

Manipulacje stosowane przez Klientów

Kontrolowanie rozmowy z trudnym Klientem

Najważniejsze strategie skutecznej rozmowy z Klientem:

Typy osobowości Klienta i kody dostępu

Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy z Klientem

 Trener-wykładowca:

Grażyna Białopiotrowicz PERSONALITY TRAINING STUDIO w Warszawie, trener biznesu, trener rozwoju osobistego oraz umiejętności interpersonalnych, specjalista w zakresie marketingu politycznego i kreowania wizerunku.

Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Prowadzi wiele szkoleń i treningów dla Zarządców i Pośredników nieruchomości, między innymi dla: Centralnego Ośrodka Informacji Budownictwa w Warszawie, OSLZN Ekspert w Warszawie, Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WAM, Południowo-Mazowieckiego Stowarzyszenia Zarządcy Nieruchomości Doradca w Radomiu, Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie, PW Larix Sp. z o.o. w Warszawie, Zarządzanie Nieruchomościami i Inwestycjami ZEST  Sp. z o.o. w Warszawie, Wrocławskiej Giełdy Nieruchomości we Wrocławiu. Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Warszawie, Podlaskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości w Białymstoku, Biura Nieruchomości GMACH w Warszawie, Kancelarii Motty w Warszawie; EUROMARK NIERUCHOMOŚCI Janina Bożena Marek Stelmaszak w Warszawie; POLANOWSCY Nieruchomości w Warszawie,

Współpracowała systematycznie z b. Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie.

Autorka artykułów w zakresie psychologii w zarządzaniu nieruchomościami w miesięcznikach ADMINISTRATOR (nr 9, 10, 11/2005) oraz WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA (nr 9,10,11/2005; 1,2/2006)

Autorka książek: Sztuka aktywności Poltext Warszawa 2004 oraz Kobieta-mężczyzna. Psychologiczne gry w miłości i biznesie Poltext Warszawa 2005.

Wkrótce ukaże się jej książka Psychologia w pracy Zarządcy nieruchomości.

Zaprasza na swoją stronę www.gbialopiotrowicz.com.pl

 11.         Szkolenie " Wartość widoku z okna" dr Leszek Zajączkowski.

12.         Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze 7.06.2006 r.

13.         Szkolenia federacyjne

 

Wstępny plan szkoleń PFSRM na II kwartał 2006 roku

 

Miesiąc

Dzień

Temat

 

Kwiecień

26-28

Seminarium planowania i zagospodarowania przestrzennego

Maj

08-10

WARSZTATY PRZEDEGZAMINACYJNE

Maj

15-16

Seminarium finansowe cz. I

Maj

18

Uwarunkowania prawne i problemy związane z wyceną lokali i gruntów w spółdzielniach mieszkaniowych

Maj

19

Oznaczenie przedmiotu odrębnej własności

Maj

29-31

Studium sądowe cz. I

Czerwiec

05-07

WARSZTATY PRZEDEGZAMINACYJNE

Czerwiec

19-21

Studium sądowe cz. II

Czerwiec

28-30

Seminarium bankowe


ZGŁOSZENIA biuro Federacji przyjmuje za pośrednictwem stowarzyszeń regionalnych.

Niezbędne dane zgłaszanych osób: nazwisko i imię, numer uprawnień zawodowych, data i miejsce urodzenia,

adres zamieszkania, telefony kontaktowe.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń z wyprzedzeniem, co umożliwi nam planowanie szkoleń.

Biuro PFSRM jest gotowe zorganizować więcej szkoleń w miarę potrzeb z Państwa strony.

Adres PFSRM:

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50

tel; 022/ 627 11 42, fax; 627 07 79

szczegóły dotyczące programów szkoleń znajdują się na stronie www.pfva.com.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


 

KOMUNIKAT

Zapraszamy na seminarium na temat „Sporządzanie opinii dotyczącej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego dla potrzeb realizacji przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego” organizowane przez

Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

które odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia 2006r.

początek godz. 10:00 w siedzibie Federacji- Warszawa, Ul. Nowogrodzka 50

piętro I- Sala Konferencyjna

Czas trwania seminarium w dniu: 26.04.2006r. godz.10.00 do ok.17.20

27.04.2006r. godz. 9.00 do ok.17.10

28.04.2006r. godz. 9.00 do ok.14.50

Adresaci: Pracownicy urzędów gminnych, rzeczoznawcy majątkowi

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 850zł -cena obejmuje 3 dniowy udział w szkoleniu, zaświadczenie, materiały szkoleniowe, obiad (2dni) i poczęstunek/kawa, herbata/.

Wpłaty należy dokonać na konto w

BPH SA VIII o/Warszawa nr 29 1060 0076 0000 4010 3012 0973

Druk potwierdzenia udziału wraz z kopią wpłaty proszę przesłać do dnia 19.04. 2006r. do biura Federacji, najlepiej faksem na nasz numer 022/627 07 79 lub pocztą na adres Federacji 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50

Faktury VAT wystawiamy zgodnie z dyspozycją na przelewie.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

1/ druk potwierdzenia

udziału (ZWROT do Federacji)

kontakt: Krystyna Traczyk

tel.0/prefiks/22 627 11 42

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

UWAGA!

Adresy i nr telefonów hoteli: (najtańszych)

Pokoje gościnne PAN, ul.Twarda 51/55 tel.022/620 62 26- cena za łóżko 85zł. bez śniadań

(pokoje 2os. z łazienką)

Hotel Premiere Class, ul. Towarowa 2 tel.022/624-08-00 – cena pokoju (169zł+18zł śniadanie)

Hotel Mazowiecki, ul. Mazowiecka 10 tel.022/827-14-75 – cena pokoju 1os.198zł, 2os. 248

Hotel Logos(dawny Belfer), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 tel.022/622-89-92 – cena pokoju 1os.139zł, 2os.248zł.

 

 

Nazwisko i Imię

 

Adres

 

Tel.

e-mail;

Nr uprawnień

Data i

miejsce urodzenia

 

Przynależność do stowarzyszenia

 

 

Potwierdzam udział w szkoleniu n/t „Sporządzanie opinii dotyczącej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego dla potrzeb realizacji przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego” w dniach 26-28 kwietnia 2006r.

  

 

DOWÓD WPŁATY przesyłam w załączeniu

  

 

 

 

Proszę o wystawienie faktury VAT na:

 

  

 

_________________________________

(pieczęć firmowa)

 

 

 

NIP: _________________________________

 14.   Przypominamy o naszej stronie internetowej.

Nasz adres: www.msrm.org.pl

16. Przypominamy o konieczności regularnego opłacania składek członkowskich. Informujemy,że od stycznia 2005 r. wysokość składek wynosi

28,0 zł /miesiąc.

 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Marek Nawalaniec

 

 

günlük ev günlük kiralık ev beylikdüzü günlük ev