Biuletyn nr 11

BIULETYN INFORMACYJNY
Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie

Kraków dn. 20.01.2005 r.

NR 11

AKTUALNOŚCI
1.
Witam wszystkich stęsknionych naszego biuletynu, sam jestem zaskoczony ,że od ostatniego upłynęło tak wiele czasu ale przyczyna była bardzo prozaiczna - ciągle sobie mówiłem ,że dzisiaj usiądę nad tekstem , ale ta ciągła gonitwa za zleceniami zaczyna strasznie wpływać na moje samopoczucie i komfort psychiczny. Żartuję, bo chociaż w takiej formie sobie odreagowuję.

2. Bardzo wiele się wydarzyło w naszym środowisku, jak nigdy zaczynamy się konsolidować we wspólnych działaniach dotyczących naszego być albo nie być. Problemy jakie winniśmy rozwiązać to konieczność ujednolicenia przepisów wykonawczych i naszych standardów z obowiązującymi przepisami np. Kodeksem Cywilnym. Jak wielkie ma to znaczenie to wiedzą wszyscy , którzy wykonują opinie dla sądów. Przecież zupełnie co innego określa KC a co innego ujęto w Rozporządzeniu (np. dotyczy nakładów). Określanie stopy kapitalizacji, dyskontowej to dopiero sztuka. Na liście federacji przetoczyła się dyskusja w zakresie określania tych stóp. Wypowiadały się wszystkie możliwe autorytety, ale dla mnie najciekawsze to końcowa puenta : powiedział to chyba Paweł Drelich: ...koniecznym jest aby zorganizować spotkanie wszystkich chętnych w tym zakresie i zaprosić na nie wielkie autorytety aby przedstawiły swoje sposoby określania stóp na podstawie swoich wycen, myślę że to dopiero byłby cyrk. Wszystkie te abstrakcyjne przepisy to są chyba tylko po aby nas pognębiać w sytuacjach ,gdy brak będzie innych argumentów.

Jednym z ważniejszych wydarzeń w naszym małopolskim środowisku był wybór kandydatów na tworzącą się nową listę Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, KOZ-y, obrońców z urzędu. Wprowadzone nowe rozporządzenie pozwoliło Ministerstwu Infrastruktury zmienić kadry, czy będą one lepsze to się okaże ( pozostało bardzo wiele starych twarzy) ale sam fakt napływu nowych kadr pozwala mieć nadzieję na lepsze traktowanie "nas samych" przez nas samych.

Poniżej lista naszych kandydatów:

PKK:
- Andrzej Demusz
- Lucyllia Głogowska
- Leszek Kaczor
- Robert Zygmunt

KOZ-a:
- Krzysztof Bartuś
- Tadeusz Czechowicz
- Wojciech Daniel
- Jarosław Strzeszyński

Obrońcy z urzędu :

- Marek Nawalaniec
- Robert Zygmunt

Pamiętam jak sam przygotowywałem się do egzaminu, ile nerwów, strach a przede wszystkim złość ,że mogę nie zdać a przecież jest tyle pracy dla naszego środowiska. Teraz gdy patrzę z perspektywy, to zaczynam sam stawać w szeregu osób , które wołają aby ograniczyć praktyki grupowe , które są kuźnią coraz większej ilości nieprzygotowanych rzeczoznawców, którym wpaja się ,że nasza praca to źródło nigdy nie wysychające i kopalnia bez dna.

Jak mylne jest to stwierdzenie to wszyscy wiemy. Na liście ogólnopolskiej przewinęło się również aby ustalić wspólny cennik , który pozwoli nam trzymać fason. Przecież to woła o pomstę do nieba aby za działkę wraz z budynkiem pobierać 100-200 zł. A potem mamy pretensje , że komisja arbitrażowa odrzuca nasze operaty bo są wykonane byle jak . Właśnie, należy przyznać ,że wyłoniona przez nas Komisja na czele której stoi J. Kubica jest bardzo prężna , wykonała już kawał dobrej roboty i należałoby jej życzyć aby miała jak najmniej pracy w tym zakresie, co oznaczałoby poprawę i znajomość przepisów w naszym środowisku.

Należałoby zastanowić się nad minimum naszych stawek , poniżej którego każdy kto je przekroczy będzie narażony na ostracyzm całego środowiska.

Każde posiedzenie Zarządu to nowe spostrzeżenia i zadania, zaangażowanie kolegów w zakresie opracowywania pism do urzędów, ministerstw jest godna pochwały. Z naszego MSRM wyszło wiele znaczących uwag do Ministerstwa, Federacji w zakresie prowadzenia praktyk grupowych.

Jednym z bardzo znaczących tematów jest objęcie stawką VAT biegłych sądowych. Przepisy ustawy jednoznacznie pozbawiają biegłych tego wątpliwego "przywileju", ale życie pokazuje co innego. Przykładem jest interpretacja dyr. Izby Skarbowej w Krakowie , która nakłada ten obowiązek. Aby było śmieszniej , to ta interpretacja została wydana po diametralnie odmiennej przyjętej przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego . To jest nasza rzeczywistość i jeszcze raz potwierdza fakt ..że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.

Światełkiem jest wejście od dnia 1-01-2005 r. przepisów, które jednoznacznie przyjmują, że każda wydana decyzja przez urzędnika skarbowego jest wiążąca i nie możemy ponosić konsekwencji w przypadku mylnej decyzji.

W październiku odbyły się I Ogólnopolskie Mistrzostwa Szachowe RM. Przypominam, że I miejsce zdobył nasz kolega Marek Wojtyna. Ja jako organizator z wrodzonej skromności zadowoliłem się V-tym miejscem. Zapraszam na następne mistrzostwa, które na pewno wejdą do kalendarza rzeczoznawców.

W grudniu odbyło się szkolenie w Zakopanem , gdzie między innymi zbierane były podpisy pod naszym protestem do Ministerstwa w zakresie praktyk grupowych. Pismo to zostało wysłane jako protest całego naszego Stowarzyszenia .

W sprawie naszych ubezpieczeń , to zostało podpisane porozumienie Federacji z PZU określające stawki ubezpieczeń. W siedzibie Stowarzyszenia znajduje się telefon osoby zainteresowanej obsługą naszych członków w zakresie ubezpieczeń od odpowiedzialności zawodowej (przemiła osoba).

3. A teraz garść ważnych dla naszego środowiska informacji:

- w dniach 19-21 maja odbędzie się WAZA 2005 pod znamiennym tytułem: "SACRUM". Temat wiodący to wycena nieruchomości sakralnych, wykłady prowadzone będą w klasztorze Dominikanów
w samym sercu Krakowa. Program jest bardzo ciekawy -Komunikat nr
1 został Państwu przesłany..

- w dniach 27-29 maja odbędzie się również szkolenie w Krynicy , prowadzone przez Pana Zdzisława Małeckiego na temat "Wycena nieruchomości na tle znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
Ciekawostką jest fakt, że szkolenie w celu wyczerpania tematu będzie trzydniowe. Warto tam być.

Bliższe informacje zostaną przekazane drogą elektroniczną w najbliższych dniach.

4. Terminy szkoleń środowych:

Lp.

termin

temat

prowadzący

1.

9 lutego 2005

 

Baza danych.

Kol. Maciej Solarz

2.

9 marca 2005

Nakłady poczynione na nieruchomości w pojęciu kodeksowym

Sędzia
Henryk Walczewski

3.

13 kwietnia 2005

Rodzaje powierzchni, obmiar, obliczanie, definicje

Kol. Dorota Kram

4.

11 maja 2005

 

Wyodrębnianie lokali

Kol. Leszek Kaczor

5.

8 czerwca 2005

Zebranie sprawozdawcze

 

We wszystkie II środy miesiąca po wykładach tematycznych odbywać się będzie dyskusja środowiskowa nad poszczególnymi obszarami problemowymi zidentyfikowanymi w "Diagnozie obecnego stanu i kierunków rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Poszczególne panele prowadzić będą członkowie Zarządu.

Prosimy o zapoznanie się z materiałem dot. dyskusji, który będzie przesłany w najbliższym czasie.

5. Terminy dyżurów członków Zarządu.

(I Środa miesiąca w godz. od 15-tej do 16-tej)

Lp.

termin

Nazwisko

1

2 lutego

Krzysztof Bartuś

2

2 marca

Marek Nawalaniec

3

6 kwietnia

Jarek Strzeszyński

4

4 maja

Robert Zygmunt

5

1 czerwca

Dorota Kram

6

6 lipca

Andrzej Demusz

6. Przypominamy o naszej stronie internetowej.

Nasz adres: www.msrm.org.pl

7. Przypominamy o konieczności regularnego opłacania składek członkowskich.
Informujemy, że od stycznia 2005 r. wysokość składek wynosi 20,0 zł /miesiąc.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Marek Nawalaniec

 

günlük ev günlük kiralık ev beylikdüzü günlük ev