Biuletyn nr 9

Biuletyn

numer bieżący


BIULETYN INFORMACYJNY
Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie

Kraków dn. 02.02.2004 r.

NR 9

AKTUALNOŚCI
1. Można już powiedzieć iż zwyczajowo, bo drugi raz odbyło się szkolenie w Regetowie tym razem temat "Inwentaryzacja oraz określenie wartości drzewostanów. Ćwiczenia w terenie", które prowadzili Koledzy Robert Zygmunt, Piotr Myćka i Jarosław Socha.
Formuła szkolenia była nieco inna, a mianowicie szkolenie odbywało się w sobotę i niedzielę, a to dlatego, iż w programie były ćwiczenia w grupach w lesie, a więc trzeba było więcej czasu na dokładne zapoznanie się z przedmiotem wyceny i obmiarami. Popołudniem były ćwiczenia kameralne a wieczorem ćwiczenia taneczne. Podsumowanie wszystkich zajęć sobotnich odbyło się w niedzielę po śniadaniu. Mnie tam niestety nie było, ale jak wieść niesie spotkanie było bardzo udane. Tym razem prowadzący zajęcia przygotowali wspaniałe materiały łącznie z dokumentacją na CD.
Myślę, iż przyjmiemy na przyszłość formułę spotkań wrześniowych jako spotkań warsztatowych w terenie. Spotkania te będą prowadzone dla mniejszej liczby uczestników i będą miały charakter typowych ćwiczeń.

2. Kolejnym, jak myślę ważnym spotkaniem było spotkanie opłatkowe, oprócz tak potrzebnych i może do końca nie spełnionych życzeń nie zabrakło serdeczności, uśmiechów, spontaniczności i kanapek.
Ozdobnikiem było spotkanie z Panią Sędzią Beatą Łomnicką - Przewodniczącą Ksiąg Wieczystych.
Mieliśmy okazję dowiedzieć się o nowej ustawie dot. systemu księgi wieczystej i związanym z nim procesem wdrażania od 2004 roku, prowadzenia ksiąg wieczystych w sposób elektroniczny oraz o ewentualnej możliwości korzystania z nich w sposób uprzywilejowany przez rzeczoznawców.
Ten temat został przeze mnie zgłoszony na Radzie Krajowej i Zarząd Federacji miał, i sądzę że już wystąpił do Prezesa Sądu Najwyższego o wpisanie naszego zawodu jako uprzywilejowanego wśród innych do korzystania w sposób elektroniczny z ksiąg wieczystych.

3. Kolejnym spotkaniem było spotkanie w Siwarnie. Może nie spotkanie wyłącznie, ale szkolenie i spotkanie. Szkolenie prowadziły w duecie Panie prof. Ewa Kucharska-Stasiak i Pani dr Zdzisława Ledzion-Trojanowska. Szkolenie dotyczyło podejścia dochodowego.
Pomimo wielu próśb niestety tylko trzy osoby zgłosiły problemy tematyczne do rozwiązania na spotkaniu. To dziwne, bo mamy tyle wątpliwości, a jak zostają zaproszone specjalistki z tej dziedziny bierzemy wodę w usta i milczymy. Myślę, ze musimy się nauczyć mówić głośno o trudnych tematach i nie krępować się niekiedy - jak myślimy - kompromitujących pytań.
Możemy przygotować na następne spotkanie pudełko na pytania, aby każdy na miejscu mógł w przerwie je złożyć.
Co prawda nie było kuligu i Św. Mikołaja, ale była zabawa do białego rana i pełna dyscyplina wewnętrzna uczestników szkolenia. O godzinie 9-tej w sobotę obie grupy warsztatowe były w komplecie za co dziękuję.

4. Zarząd przygotował projekt regulaminu komisji opiniującej operaty.
Prosiliśmy o zgłaszanie kandydatów na arbitrów do komisji zgodnie z kryteriami regulaminu oraz uzasadnieniem. Zostało zgłoszonych tylko 6 osób. Czekamy na Wasze propozycje.

II ŚRODY MIESIĄCA

11 lutego 2004.

Temat: Inwentaryzacja drzewostanów.
Wykładowca: dr Robert Zygmunt

10 marca 2004 Temat: Wnioski z aktów notarialnych nieruchomości za 2003 rok.
Wykładowca: prof. Leszek Kałkowski - ekonomista
i prawnik, prof. zwyczajny AE w Krakowie
14 kwietnia 2004

Temat: Kosztorysowanie robót budowlanych.
Wykładowca: Henryk Hajdasz - rzeczoznawca majątkowy, inżynier budownictwa.

Możliwość nabycia publikacji dot. wyceny nieruchomości

12 maja 2004 Temat: Wycena praw spółdzielczych w świetle
aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Wykładowca: dr Jerzy Dydenko
9 czerwca 2004

Walne Zebranie. W programie między innymi wybór
Komisji Opiniującej.

Spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Kazimierzem Bujakowskim - rzeczoznawcą majątkowym

Prosimy uczestników spotkań o zaopatrzenie się w odpowiednie przepisy prawne dotyczące tematów spotkań oraz przesłanie pytań do końca miesiąca poprzedzającego wykład na adres Stowarzyszenia.

Spotkania II środy miesiąca będą nadal odbywać się w budynku NOT przy ul. Straszewskiego 28 o godz. 17-tej. Zapraszamy, spotkania są nieodpłatne.

SZKOLENIA ODPŁATNE

SZKOLENIE W KRYNICY


W dniach 21-22 MAJA br.(piątek, sobota) w Krynicy Górskiej w DW PANORAMA odbędzie się szkolenie na temat:

1. Szkoda i odszkodowanie w sferze prawa cywilnego i administracyjnego.
2. Odszkodowanie za tereny zajęte pod drogi publiczne.
3. Odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod urządzenia infrastruktury technicznej.

Wykładowca: dr Marian Wolanin

Prosimy o przesyłanie pytań do Pana dr M. Wolanina na adres Stowarzyszenia w terminie do 30 kwietnia br.

Koszt uczestnictwa: 250 zł. W cenie: 1 nocleg, wszystkie posiłki, szkolenie, materiały.

Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmuje Sekretariat Stowarzyszenia do 6 maja br.
Osoby dokonujące opłaty przelewem zobowiązane są wcześniej zgłosić
w Sekretariacie swój udział w szkoleniu.
W szkoleniu mogą brać udział wyłącznie ci Członkowie, którzy mają uregulowane składki członkowskie.

Liczba miejsc ograniczona do 100.

Program szkolenia:
piątek:
godz. 9 - 10 - zakwaterowanie i śniadanie (stół szwedzki)
10 - 14 - zajęcia
14 - 15 - obiad
15 - 18 - zajęcia
18 - kolacja
sobota:
8 - 9 - śniadanie
9 - 13 - zajęcia
13 - 14 - obiad

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia z zaliczeniem punktacji do systemu ustawicznego szkolenia.

U w a g a : Przypominamy, że osoby, które wpłacają należność za udział w szkoleniu, konferencji itp. przelewem otrzymują rachunek dla Zleceniodawcy wpisanego na przelewie bankowym lub przekazie pocztowym.

Podajemy nowy numer konta Stowarzyszenia: PKO BP I O/Kraków
18 1020 2892 0000 5002 0016 1539

Informujemy Członków Stowarzyszenia iż prowadzimy rejestr odbytych szkoleń. Posiadamy rejestr za rok 2003, który jest do wglądu w Sekretariacie Stowarzyszenia. W przypadku posiadanych dodatkowo zaświadczeń o odbytych szkoleniach prosimy o ich okazanie celem zaewidencjonowania w rejestrze. Powyższy rejestr jest podstawą do uznania przez Komisję Arbitrażową jak i Komisję Odpowiedzialności Zawodowej spełniania wymogu ustawowego doskonalenia kwalifikacji zawodowej.


WARSZTATY TEMATYCZNE

(odpowiedzialny Członek Zarządu - Robert Zygmunt)

Prosimy członków zainteresowanych kontynuacją prowadzenia warsztatów
o zgłaszanie tematyki Kol. Robertowi Zygmuntowi na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

KOORDYNACJA PRAKTYK

(odpowiedzialny Pełnomocnik Zarządu ds. praktyk - Dorota Kram)
Dyżury Pełnomocnika - we wtorki w godz. 15.30-17.00

UBEZPIECZENIA RZECZOZNAWCÓW

W dalszym ciągu trwają negocjacje w sprawie stawek za ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Z uwagi na brak ustaleń zaleca się wpłatę zaliczek na poczet ubezpieczenia.

SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ PFSRM

I Półrocze 2004 r.

styczeń 27-29 Seminarium bankowe
luty 10-11 Seminarium finansowe
luty 13 Seminarium spółdzielcze
luty 18-20 Seminarium bankowe
marzec I połowa Seminarium rolne*
marzec II połowa Seminarium planowania przestrzennego*
marzec II połowa Seminarium bankowe
kwiecień I połowa Seminarium finansowe*
kwiecień II połowa Seminarium bankowe
maj I połowa Seminarium planowania przestrzennego*
maj II połowa Studium sądowe cz.I*
czerwiec I połowa Seminarium spółdzielcze*
czerwiec II połowa Studium sądowe cz.II*
czerwiec II połowa Seminarium skarbowe-podatkowe*

*- seminarium będzie zorganizowane przy odpowiedniej liczbie zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA biuro Federacji przyjmuje za pośrednictwem Stowarzyszeń regionalnych. Niezbędne dane zgłaszanych osób:
1. Imię i nazwisko
2. Numer uprawnień zawodowych
3. Data i miejsce urodzenia
4. Adres zamieszkania (dokładny)
5. Telefony kontaktowe
Adres PFSRM : 00-819 WARSZAWA, ul Złota 79 tel: 0(prefix) 22 620 03 45
fax: 0 (prefix) 22 620 25 94
Prosimy o przysyłanie zgłoszeń z wyprzedzeniem, co umożliwi planowanie szkoleń.
Biuro PFSRM jest gotowe zorganizować więcej szkoleń w miarę potrzeb z Państwa strony.

INFORMACJE ZARZĄDU

Zwyczajowo członkowie Zarządu MSRM pełnią dyżury w Stowarzyszeniu w godzinach od 15 do 16 w każdą I środę miesiąca.:

4 lutego 2004 Krzysztof Bartuś
3 marca 2004 Andrzej Demusz
7 kwietnia 2004 Lucyllia Głogowska
5 maja 2004 Leszek Kaczor
2 czerwca 2004 Marek Nawalaniec
7 lipca 2004 Jarosław Strzeszyński
4 sierpnia 2004 Robert Zygmunt
1 września 2004 Krzysztof Bartuś
6 października 2004 Andrzej Demusz
3 listopada 2004 Lucyllia Głogowska
1 grudnia 2004 Leszek Kaczor

Apelujemy o podanie adresów elektronicznych.
Wszelkie informacje są przesyłane wyłącznie pocztą elektroniczną.

1) Przypominam o naszej stronie internetowej.
Nasz adres: www.msrm.org.pl
Zapraszamy chętnych do współpracy przy redagowaniu ogłoszeń i informacji na naszej stronie.

4) Przypominamy o konieczności regularnego opłacania składek członkowskich.

5) Podajemy adres strony Federacji: www.pfva.com.pl

6) Podaję adres listy dyskusyjnej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." class="log">

Prezes Zarządu
Lucyllia Głogowska

 

günlük ev günlük kiralık ev beylikdüzü günlük ev