Biblioteka

Lp. Tytuł Autor Nr katalogowy
1 Szkoła Wiedzy o Terenie Kraków 1996 r III 0018
2 National Association of Realtors 1986 III 0019
3 "Elementy fizjografii w wycenie nieruchomości Przykładowe operaty III 0017
4 "Kierunki rozwoju w teorii i praktyce wyceny" - Koszalin 2003 XII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych Koszalin, 11-13.IX.2003 r.
5 Biuletyn cen robót remontowych w obiektach zabytkowych, Zeszyt 51/2003 SEKOCENBUD
6 Biuletyn cen robót zagregowanych elementów i obiektów budowlanych BCO, Zeszyt 54/2003 SEKOCENBUD
7 Cennik maszyn i urządzeń, nr 24 WACETOB
8 Gospodarka nieruchomościami. Wybrane orzecznictwo. R.Hycner, Z.Berliński, A.Smus, 2003 r.
9 Ile jest warta nieruchomość. Warszawa 2004. E.Mączyńska, M.Prystupa, K.Rygiel
10 Katalog cen do szacowania obiektów budowlanych metodą szczegółową i elementów scalonych nr 11/97 PROMIKS Kielce 1997 I 0015
11 Kodeks postępowania administracyjnego Wydawnictwo Prawnicze LEX Sopot 1997 r II 0004a
12 Korozja bilogiczna w budownictwie WACETOB W - wa 1999 I 0019b
13 Metoda rynkowa nr 17 WACETOB W - wa 1997 I 0002/1
14 Metoda rynkowa nr 21 WACETOB W - wa 1998 I 0002/5
15 Metoda rynkowa nr 22 WACETOB W - wa 1998 I 0002/6a
16 Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości. J.Hozer, S.Kokot, W.Kuźmiński, 2002 r.
17 Ochrona cieplna budynków wg PN-ISO 6946 - poradnik WACETOB W - wa 1999 I 0021b
18 Określenie wartości roślin sadowniczych. Poradnik, 2 egz. K. Zmarlicki 2002 r.
19 Podstawy prawne gospodarki nieruchomościami - E.Mrozowski, Z.Więckowicz SRM Wrocław 1999 r II 0015
20 Podstawy prawne gospodarki nieruchomościami - E.Mrozowski, Z.Więckowicz SRM Wrocław 1999 r II 0015a
21 Poradnik inwestora - nr 5 WACETOB W - wa 1998 I 0007/3a
22 Poradnik inwestora kredytowego M.Wysocki Twigger Warszawa 1998 r III 0025
23 Poradnik inwestora, zarządcy i administratora - nr 2 WACETOB W - wa 1999 I 0017/1
24 Porady techniczne przy remoncie budynków - nr 3 WACETOB W - wa 1996 I 0010
25 Przykłady wycen nieruchomości metodami dochodowymi WACETOB W - wa 1994 I 0014
26 Przykłady wycen nieruchomości. Warszawa XII 2003 Wydawnictwo IDM
27 Rzeczoznawca Małopolski nr 1 Kraków 1997 III 0024b
28 Rzeczoznawca Małopolski nr 1 Kraków 1997 III 0024d
29 Rzeczoznawca Małopolski nr 5-6 M.Wysocki Twigger Warszawa 1998 r III 0024/3a
30 Scalone Normatywy do wycen budynków i budowli nr 39 WACETOB W - wa 1997 I 0001/2a
31 Scalone Normatywy do wycen budynków i budowli nr 44 WACETOB W - wa 1998 I 0001/7
32 Scalone Normatywy do wycen budynków i budowli nr 45 WACETOB W - wa 1998 I 0001/8
33 Scalone Normatywy do wycen budynków i budowli nr 46 WACETOB W - wa 1998 I 0001/9
34 Scalone Normatywy do wycen budynków i budowli nr 46 WACETOB W - wa 1998 I 0001/9a
35 Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 57 WACETOB
36 Scalone Normatywy nr 15-19 (opisy) WACETOB W - wa 1998 I 0000/4
37 Scalone Normatywy nr 21-25 (opisy) WACETOB W - wa 1998 I 0000/5
38 Scalone Normatywy nr 27-31 (opisy) WACETOB W - wa 1998 I 0000/6
39 Scalone Normatywy nr 7-10 (opisy) WACETOB W - wa 1998 I 0000/2a
40 Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych PFSRM Warszawa 1998 II 0001/3
41 Strategia gospodarowaniem kapitałem w przesiębiorstwie R. Borowiecki, J. Czaja, A.Jaki TNOiK Warszawa 1997 III 0013
42 Stropy w budownictwie do roku 1985 - opisy, normy WACETOB W - wa 1994 I 0011
43 Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r EKA 1997 r II 0002b
44 Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r EKA 1997 r II 0002c
45 Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r EKA 1997 r II 0002d
46 Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r EKA 1997 r II 0002e
47 Ustawa prawo budowlane - przepisy wykonawcze t. 2 WACETOB W - wa 1999 II 0013
48 Ustawa prawo budowlane - t. 3 WACETOB W - wa 1999 II 0013/1
49 Ustawa prawo budowlane - t. 3 WACETOB W - wa 1999 II 0013/1a
50 Ustawa prawo budowlane. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym WACETOB W - wa 1999 II 0012
51 Vademecum pośrednika nieruchomości W.J. Brzeski G.Dobrowolski, S. Sędek KIN Kraków 1996 III 0011
52 Vademecum pośrednika nieruchomości W.J. Brzeski G.Dobrowolski, S. Sędek KIN Kraków 1996 III 0011a
53 Wartość rynkowa nieruchomości. E. Kucharska-Stasiak, 2001 r.
54 Wartość środowiska James T.Winnpenny PWE Warszawa 1995 III 0012
55 Warunki techniczne dla budynków służby zdrowia i dla osób niepełnosprawnych WACETOB W - wa 1999 I 0020
56 Warunki techniczne dla budynków służby zdrowia i dla osób niepełnosprawnych WACETOB W - wa 1999 I 0020a
57 Warunki techniczne dla budynków służby zdrowia i dla osób niepełnosprawnych WACETOB W - wa 1999 I 0020b
58 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne. IDM Budownictwo 2003 r.
59 Wokanda nr 7-8 LIBRATA 2001 r.
60 Wskaźniki do wyceny budynków i budowli - jak obliczyć wartość - nr 2 WACETOB W - wa 1997 I 0009/2
61 Wskaźniki do wyceny budynków i budowli - jak obliczyć wartość - nr 3 WACETOB W - wa 1997 I 0009/3
62 Wycena zespołów parkowych i nieruchomości rekreacyjnych - poradnik WACETOB W - wa 1996 I 0013
63 Wycena (w tym przedsiębiorstw). WACETOB Baza Eksperta 2003
64 Wycena budynków - baza danych do metody odtworzeniowej nr 13 WACETOB W - wa 1997 I 0005/1
65 Wycena budynków - baza danych do metody odtworzeniowej nr 14 WACETOB W - wa 1997 I 0005/2
66 Wycena budynków - baza danych do metody odtworzeniowej nr 15 WACETOB W - wa 1998 I 0005/3
67 Wycena budynków - baza danych do metody odtworzeniowej nr 15 WACETOB W - wa 1998 I 0005/3a
68 Wycena budynków - baza danych do metody odtworzeniowej nr 16 WACETOB W - wa 1998 I 0005/4
69 Wycena budynków - baza danych do metody odtworzeniowej nr 16 WACETOB W - wa 1998 I 0005/4a
70 Wycena budynków - poradnik WACETOB W - wa 1998 I 0012/1
71 Wycena budynków - poradnik WACETOB W - wa 1998 I 0022
72 Wycena budynków - poradnik WACETOB W - wa 1998 I 0022a
73 Wycena budynków - poradnik - materiały pomocnicze WACETOB W - wa 1995 I 0012
74 Wycena budynków. Poradnik WACETOB Wrzesień 2003 r.
75 Wycena i gospodarowanie nierucjomościami na obszarach cennych ekologicznie ZCO Zielona Góra 1997 r III 0001
76 Wycena i gospodarowanie nierucjomościami na obszarach cennych ekologicznie ZCO Zielona Góra 1997 r III 0001a
77 Wycena i zużycie nieruchomości zabudowanych. Poradnik IDM 2002 r.
78 Wycena mienia - Mieczysław Prystupa CIM warszawa 2000 r III 0033
79 Wycena mienia. Poradnik menedżera. M. Prystupa, 2000 r.
80 Wycena nieruchomości red. Andrzej Hopfer wyd. ART. Olsztyn 1992 III 0015
81 Wycena nieruchomości wyd. ART. Olsztyn 1991 III 0015a
82 Wycena nieruchomości i gospodarstw rolnych T.M. Łaguna ZCO Zielona Góra 1998 r III 0027
83 Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw - tom 1 red. Andrzej Hopfer Twigger Warszawa 1995 III 0006/1
84 Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw - tom 2 red. Ryszard Borowiecki Twigger Warszawa 1995 III 0006/2
85 Wycena nieruchomości metodą cenowo-porównawczą PFSRM - Warszawa 1997 III 0003
86 Wycena nieruchomości metodą cenowo-porównawczą PFSRM - Warszawa 1997 III 0003a
87 Wycena nieruchomości nietypowych - nr 2 WACETOB Bełchatów 1997 I 0006/2
88 Wycena nieruchomości nietypowych - nr 2 WACETOB Bełchatów 1997 I 0006/2a
89 Wycena nieruchomości nietypowych - nr 4 WACETOB Zakopane 1998 I 0006/3
90 Wycena nieruchomości nietypowych - przykłady WACETOB W - wa 1996 I 0006/1
91 Wycena nieruchomości nr 18 WACETOB W - wa 1997 I 0003/1
92 Wycena nieruchomości nr 19 WACETOB W - wa 1997 I 0003/2
93 Wycena nieruchomości nr 20 WACETOB W - wa 1997 I 0003/3
94 Wycena nieruchomości nr 21 WACETOB W - wa 1998 I 0003/4
95 Wycena nieruchomości nr 21 WACETOB W - wa 1998 I 0003/4a
96 Wycena nieruchomości nr 22 WACETOB W - wa 1998 I 0003/5
97 Wycena nieruchomości nr 22 WACETOB W - wa 1998 I 0003/5a
98 Wycena nieruchomości nr 23 WACETOB W - wa 1998 I 0003/6
99 Wycena nieruchomości nr 23 WACETOB W - wa 1998 I 0003/6a
100 Wycena nieruchomości nr 24 WACETOB W - wa 1998 I 0003/7
101 Wycena nieruchomości nr 24 WACETOB W - wa 1998 I 0003/7a
102 Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Omówienie standardu wraz z przykładami zadań, 2 egz. M. Prystupa, 2003 r.
103 Wycena nieruchomości rolnych Zbiór przepisów prawnych ZCO Zielona Góra 1998 r III 0028
104 Wycena nieruchomości rolnych. 2 egz. J.Konowalczuk, T.Kurowska, L.J.Ostrowski, K.Urbańczyk, 2002 r.
105 Wycena nieruchomości zabytkowych ZCO Zielona Góra 1997 r III 0002
106 Wycena nieruchomości zabytkowych ZCO Zielona Góra 1997 r III 0002a
107 Wycena nieruchomości zabytkowych ZCO Zielona Góra 1997 r III 0002b
108 Wycena nieruchomości zabytkowych ZCO Zielona Góra 1997 r III 0002c
109 Wycena nieruchomości zabytkowych ZCO Zielona Góra 1997 r III 0002d
110 Wycena nieruchomości. Informacje,wyjaśnienia,przepisy, porady, nr 42 WACETOB
111 Wycena nieruchomości. Wydanie polskie. Redaktor naukowy wydania polskiego E.Kucharska-Stasiak, 2000 r.
112 Wycena wód i gruntów pod wodami. Olsztyn 2003 Konrad Turkowski
113 XI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Materiały konferencyjne. PTRM Gdańsk 2002
114 XII Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych ŚSRM Koszalin 2003 r.
115 Zabytki. Ochrona i opieka. Praktyczny do nowej ustawy. Tekst ustawy z 23 lipca 2003 r. Zielona Góra 2004 Alberto Soldani, Dariusz Jankowski
116 Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi. E.Bończak-Kucharczyk
117 Zbiór aktów prawnych - Vademecum Rzeczoznawcy Nieruchomości - zeszyt 1 Szkoła Wiedzy o Terenie Kraków 1997 r II 0009
118 Zbiór aktów prawnych - Vademecum Rzeczoznawcy Nieruchomości - zeszyt 1 Szkoła Wiedzy o Terenie Kraków 1997 r II 0009a
119 Zbiór aktów prawnych - Vademecum Rzeczoznawcy Nieruchomości - zeszyt 1 Szkoła Wiedzy o Terenie Kraków 1997 r II 0009b
120 Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego oraz przemysłowego na roboty inwestycyjne BISTYP wrzesień 2003 r.
121 Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego oraz przemysłowego na roboty inwestycyjne. BISTYP wrzesień 2001 r.
122 Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego oraz przemysłowego na roboty remontowe BISTYP wrzesień 2001 r.
123 Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego oraz przemysłowego na roboty remontowe BISTYP wrzesień 2002 r.
124 Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego oraz przemysłowego na roboty remontowe BISTYP wrzesień 2003 r.
125 Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego oraz przemysłowego na roboty remontowe. BISTYP wrzesień 2000 r.
126 Zbiór przepisów dla rzeczoznawców majątkowych - cz. 1 Dom Wydawniczy ABC Warszawa 1997 r II 0010
127 Zbiór przepisów dla rzeczoznawców majątkowych - cz. 1 Dom Wydawniczy ABC Warszawa 1997 r II 0010a
128 Zbiór przepisów dla rzeczoznawców majątkowych - cz. 1 Dom Wydawniczy ABC Warszawa 1997 r II 0010b
129 Zbiór przepisów dla rzeczoznawców majątkowych - cz. 1 Dom Wydawniczy ABC Warszawa 1997 r II 0010c
130 Zbiór przepisów dla rzeczoznawców majątkowych - cz. 2 Dom Wydawniczy ABC Warszawa 1997 r II 0010/1
131 Zbiór przepisów dla rzeczoznawców majątkowych - cz. 2 Dom Wydawniczy ABC Warszawa 1997 r II 0010/1a
132 Zbiór przepisów dla rzeczoznawców majątkowych - cz. 2 Dom Wydawniczy ABC Warszawa 1997 r II 0010/1b
133 Zbiór przepisów dla rzeczoznawców majątkowych - cz. 2 Dom Wydawniczy ABC Warszawa 1997 r II 0010/1c
günlük ev günlük kiralık ev beylikdüzü günlük ev