Kodeks etyki zawodowej

Uchwała nr 23/08 z dnia 8-9 grudnia 2008 roku.

Rada Krajowa PFSRM uchwala Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych. Zasady wchodzą w życie z dniem 1 marca 2009 roku.

Z dniem wejścia w życie niniejszych Zasad traci moc Kodeks Etyki uchwalony przez Radę Krajową PFSRM w dniu 9 września 2004r.

Do pobrania: Kodeks Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych

günlük ev günlük kiralık ev beylikdüzü günlük ev